Creationisme is heidensDe folder Evolutie of schepping: wat geloof jij? lokt felle discus­sies uit over schep­ping (creatio­nisme, Intel­ligent Design) versus evolu­tie­leer. Helaas ontstaat de indruk dat alle chris­tenen in dit debat hetzelfde denken, en komt het standpunt van de katholieke Kerk weinig ter sprake. Tijd voor tegengas.
Lees meer in Katholiek Nieuwsblad