Asterix de GalliërDe bewering dat een corri­gerende tik psycho­logische schade bij kinderen zou veroor­zaken, is niet langer houd­baar. Tot die conclusie komt Marjorie Gunnoe van het Amerikaanse Calvijn College naar aanleiding van haar onderzoek onder tieners. Asterix de GalliërDe bewering dat een corrigerende tik psychologische schade bij kinderen zou veroorzaken, is niet langer houdbaar. Tot die conclusie komt Marjorie Gunnoe van het Amerikaanse Calvijn College naar aanleiding van haar onderzoek onder tieners.

Uit haar onderzoek blijkt dat kinderen die tussen twee en zes jaar corrigerende tikken van hun ouders kregen het beter doen op school, meer vrijwilligerswerk verrichten en eerder een universitaire opleiding volgen dan hun leeftijdgenoten die nooit een tik kregen. De studie laat ook zien dat voortdurende slaag wel degelijk kan leiden tot gedragsproblemen.

De hoogleraar psychologie aan het Reformatorische Calvijn College in Grand Rapids, Michigan (VS) werkt mee aan een groot bevolkingsonderzoek onder 2600 personen. Daarbij worden al deze personen, onder wie ook hun kinderen, elke drie jaar over de periode van de komende twintig jaar, geïnterviewd. De conclusie van prof. Gunnoe is gebaseerd op de eerste resultaten van interviews met 179 tieners.

Volgens de hoogleraar psychologie kan door dit onderzoek de stelling dat het slaan van kinderen leidt tot gewelddadig gedrag en tot langdurige psychologische schade niet zondermeer standhouden. Op basis daarvan hebben veel landen wetten aangenomen die het slaan van kinderen verbieden. “Ook ik geloof dat slaan een gevaarlijk middel is, maar er zijn situaties die om dit gevaarlijke middel vragen”, aldus prof. Gunnoe.

Veel media hebben de conclusies gemakshalve overtrokken. Op diverse plaatsen verschijnt het bericht met de bewering dat "kinderen die nooit een corrigerende tik krijgen, niet de zelfbeheersing en sociale vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om een succesvol leven te leiden". Marjorie Gunnoe zegt over de resultaten van het onderzoek, dat in Amerika nogal wat stof doet opwaaien, dat het niet is bedoeld als een groen licht voor ouders die hun kinderen een tik verkopen, maar als rood licht voor hen die een fysieke straf volledig willen bannen.

Collega-psycholoog dr. Aric Sigman, auteur van The spoilt generation (De verwende generatie), is blij met deze uitkomsten en stelt dat ouders de vrijheid moeten hebben hun kinderen discipline bij te brengen op de manier die zij het beste achten. (Daily Telegraph/YKS)