ConsistorieOngeveer honderd­tachtig kardinalen uit de hele wereld nemen vandaag en morgen deel aan een buiten­gewoon consis­torie over het gezin, dat op initiatief van paus Franciscus plaatsheeft. Ongeveer honderdtachtig kardinalen uit de hele wereld nemen vandaag en morgen deel aan een buitengewoon consistorie over het gezin, dat op initiatief van paus Franciscus plaatsheeft.

Ze verzamelen donderdagmorgen in de synodezaal van het Vaticaan. De openingstoespraak wordt gehouden door Angelo Sodano, de deken van het kardinaalscollege. Daarna volgen een uiteenzetting door kardinaal Kasper, de verslaggever van het consistorie, en tussenkomsten van de verschillende kardinalen.

ConsistorieHet consistorie wordt bijgewoond door 185 van de 199 levende kardinalen. Ook de nieuwe kardinalen, die zaterdagmorgen tot kardinaal worden gecreëerd, zijn uitgenodigd. Daarvan is enkel de 98-jarige aartsbisschop Lorenzo Capovilla, voormalig secretaris van de conciliepaus Johannes XXIII, wegens zijn slechte gezondheidstoestand niet aanwezig. Een van de gespreksonderwerpen is de omgang met katholieken die gescheiden zijn. Het consistorie heeft plaats met het oog op de bisschoppensynode van het najaar over het gezin. Aansluitend worden zaterdag 19 nieuwe kardinalen gecreëerd, onder wie 16 die stemgerechtigd zijn omdat zij de leeftijd van tachtig jaar nog niet hebben bereikt.

Kardinalen vervullen drie functies in de katholieke Kerk. De belangrijkste is dat ze het recht hebben om tot hun tachtigste mee te kiezen voor de nieuwe paus. Zij spelen ook een belangrijke rol als adviseur en helper van de paus bij het bestuur van de wereldkerk, niet enkel tijdens een consistorie maar tevens door de taken die ze vervullen bij de Vaticaanse congregaties en raden. Kardinalen krijgen eveneens een Kerk in Rome toegewezen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Het Vaticaan hoopt dan dat de kardinaal wel zal instaan voor de noodzakelijke herstellingen. (Kerknet)