Mgr. HurkmansAfgelopen week was er in Rome een congres voor de bisschoppen die in Europa gedele­geerd zijn voor Huwelijk en Gezin. Centraal onderwerp van het congres was: ‘Johannes Paulus II, de paus van de familie’. Afgelopen week was er in Rome een congres voor de bisschoppen die in Europa gedelegeerd zijn voor Huwelijk en Gezin. Centraal onderwerp van het congres was: ‘Johannes Paulus II, de paus van de familie’.

Mgr. HurkmansDit congres werd bezocht door Mgr. Hurkmans in zijn hoe­danig­heid van bisschop-referent voor het thema Huwelijk en Gezin, binnen de Neder­landse bisschoppen­confe­rentie.

Mgr. Hurkmans’ indruk van de congres­week: “Het congres gaf op een zeer inspirerende wijze de ervaringen van het pastoraat voor huwelijk en gezin weer. In tal van getuigenissen werd duidelijk dat de komende synode van groot belang is. Bij het verkon­digen van het Evangelie in de wereld zal de Kerk de gezinnen dienen in te schakelen. Zij zijn als geen andere instelling in staat gestalte te geven aan een beschaving van liefde en waarheid en daarmee een belang­rijke dienst leveren aan een samen­leving waar recht­vaardig­heid heerst en vrede.” (Bisdomdenbosch.nl)