Het gezin kiestOnder de titel 'Het gezin kiest' houdt de nieuwe Stichting Gezin een congres voor en over het gezin. De dag van het congres, 15 mei – de internationale dag van het gezin – gaat Stichting Gezin officieel van start.
Onder de titel 'Het gezin kiest' houdt de nieuwe Stichting Gezin een congres voor en over het gezin. De dag van het congres, 15 mei – de internationale dag van het gezin – gaat Stichting Gezin officieel van start.

Het gezin kiestTijdens het congres in Woudenberg worden vanuit verschillende gezichtspunten het belang van sterke gezinnen en hun rechten toegelicht. Kinderen kunnen de hele dag in de speeltuin terecht. Met het oog op de aantstaande verkiezingen wordt een kieswijzer 'gezinsbeleid' gepresenteerd.

De dag start om 10 uur. Enkele sprekers zijn Jan Willem Roseboom van de Family Factory over 'Gezin-zijn is geweldig!' Peter Cuyvers spreekt over 'Vertrouw[de] ouders' en zal tevens de Kieswijzer voor het Gezin presenteren. Verder spreken Joke Sperling en Katinka Slump over de 'Rechten van ouders in het onderwijs' en Rob van Pagée over 'Van verzorgingsstaat naar participatie'. Daarna is er een debat met vertegenwoordigers uit politiek en wetenschap over gezinsbeleid.

Info: www.stichtinggezin.nl , (06) 42 188 144