Conferentie ‘De crisis van het gezin’Prominente persoon­lijk­heden uit de katho­lieke en Rus­sisch-ortho­doxe Kerk en uit het joden­dom zullen zich begin december in Wenen samen beraden over “de crisis van het gezin”. Inhoudelijk zal het gaan over de verhouding tussen pop­cul­tuur en huwelijk, het over­dragen van religieuze tradities, echt­scheiding, anti­conceptie en abortus. Conferentie ‘De crisis van het gezin’Prominente persoonlijkheden uit de katholieke en Russisch-orthodoxe Kerk en uit het jodendom zullen zich begin december in Wenen samen beraden over “de crisis van het gezin”. Inhoudelijk zal het gaan over de verhouding tussen popcultuur en huwelijk, het overdragen van religieuze tradities, echtscheiding, anticonceptie en abortus. Dat heeft het Oostenrijkse persbureau Kathpress gemeld.

Aan de bijeenkomst van 5 tot 7 december zullen van elke geloofsgemeenschap tien vertegenwoordigers deelnemen. De leider van de katholieke delegatie is, aldus Kathpress, de Weense kardinaal Christoph Schönborn. Voor het patriarchaat van Moskou neemt metropoliet Hilarion deel, het hoofd van het bureau voor buitenlandse betrekkingen, en voor de joden is dat de voorzitter van de Europese rabbijnenconferentie Pinchas Goldschmidt. Verder verwachten de organisatoren parlementariërs van diverse Europese landen en leden van het Europese parlement. (KN/KNA)

Zie ook Kathpress.at