FarmlandEen nieuw com­pu­ter­spel, Farmland, moet kin­de­ren in­for­meren over de herkomst en productie van voedsel en hen bewust maken van een goede behan­deling van dieren.
Een nieuw computerspel, Farmland , moet kinderen informeren over de herkomst en productie van voedsel en hen bewust maken van een goede behandeling van dieren.

FarmlandHet computerspel is een initiatief van de Europese Commissie die het spel op 10 november lanceerde. Farmland is bedoeld voor kinderen tussen 9 en 12 jaar. Ze kunnen in het spel de rol van veehouder of consument aannemen en worden vervolgens geconfronteerd met allerlei keuzes die ze in die rol moeten maken. Doel is kinderen te informeren over de herkomst en productie van voedsel en hen bewust te maken van een goede behandeling van dieren.

De lancering van het computerspel maakte onderdeel uit van de Europese veterinaire week, die voor de eerste keer werd georganiseerd door de Commissie in samenwerking met de Federatie van Europese dierenartsen FVE. (agd.nl)

Zie: www.farmland-thegame.eu