Compendium van de sociale leer van de KerkOnder impuls van Paus Johannes Paulus II heeft de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede de sociale leer van de katholieke Kerk gebundeld in één overzichtelijk compendium. De Nederlandse vertaling van deze ‘sociale catechismus’ is een uitstekend hulpmiddel om de hedendaagse realiteit te interpreteren en te verhelderen in het licht van het evangelie. Het is een samenvatting van het denken van de Kerk over sociale thema’s als het gezin, werk, politiek, internationale relaties, vrede en milieu.

uitgeverij LICAP
Compendium van de sociale leer van de KerkOnder impuls van Paus Johannes Paulus II heeft de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede de sociale leer van de katholieke Kerk gebundeld in één overzichtelijk compendium. De Nederlandse vertaling van deze ‘sociale catechismus’ is een uitstekend hulpmiddel om de hedendaagse realiteit te interpreteren en te verhelderen in het licht van het evangelie. Het is een samenvatting van het denken van de Kerk over sociale thema’s als het gezin, werk, politiek, internationale relaties, vrede en milieu.

€ 20
uitgeverij LICAP

CSLK

Op 5 mei 2008 heeft de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J. M. Punt het ‘Centrum voor de sociale leer van de Kerk’ (CSLK) opgerich.

Dit centrum is gevestigd in het centrum voor kerkelijke opleidingen ‘De Tiltenberg’, Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang. Voorzitter is prof. dr. G. J. M. van Wissen.

Het Centrum heeft tot doel het bestuderen, verdiepen en verbreiden van de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk, zoals die met name tot uiting komt in de documenten van de verschillende pausen,  om daarmee een bijdrage te leveren aan de opbouw van een meer rechtvaardige samenleving in Nederland en daarbuiten.

Om dit doel te verwerkelijken organiseert het Centrum lezingen, studiedagen, cursussen, gesprekken en symposia, verzorgt het publicaties en tracht het de sociale leer met alle daartoe dienstige middelen onder de aandacht te brengen, vooral van hen die maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid dragen.

www.cslk.nl