Paus Johannes Paulus IIDe Poolse bisschoppen hebben stel­ling geno­men na felle oppo­sitie tegen medici die een pro-life decla­ratie hebben onder­tekend. De decla­ratie erkent de priori­teit van de wetten van God boven mense­lijke wetten inzake geboorte­controle, in-vitro fertili­satie of euthanasie. De Poolse bisschoppen hebben stelling genomen na felle oppositie tegen medici die een pro-life declaratie hebben ondertekend. De declaratie erkent de prioriteit  van de wetten van God boven menselijke wetten inzake geboortecontrole, in-vitro fertilisatie of euthanasie.

Paus Johannes Paulus IIDe declaratie was geschreven uit dankbaarheid van de heiligverklaring van paus Johannes Paulus II. Het initiatief werd genomen door een arts die een persoonlijke vriend was van Johannes Paulus II, namelijk Wanda Pottawska. In de verklaring herinneren de Poolse bisschoppen eraan dat het niet erkennen van een recht op gewetensbezwaren elementaire burgerlijke vrijheden ondermijnt. We mogen niet vergeten dat het beperken van de mogelijkheid om deze rechten in het persoonlijk leven toe te passen tot totalitarisme in het verleden geleid heeft.

Ook merken ze op dat de agressie van de media en disciplinaire druk moderne vormen van vervolging lijken te worden. Eerder werd een Poolse arts ontslagen omdat hij vanwege zijn geloof weigerde abortus uit te oefenen op een kind met beperkingen. Zijn ontslag werd door de Poolse Kerk sterk veroordeeld.