Herkenbaar onderwijsNaar aanleiding van het jongste advies van de Onder­wijs­raad schrijft Jan Peeters een com­men­taar in Katholiek Nieuwsblad over de grond­wettelijk vast­gelegde vrijheid van onderwijs en het recht zelf onderwijs te organiseren. Herkenbaar onderwijsNaar aanleiding van het jongste advies van de Onderwijsraad schrijft Jan Peeters een commentaar in Katholiek Nieuwsblad over de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van onderwijs en het recht zelf onderwijs te organiseren.

“‘Soms zijn gelovigen beter af met de heidenen dan met mede-katholieken’, zegt priester Antoine Bodar nog wel eens. Daaraan moet je onwillekeurig denken bij het jongste advies van de Onderwijsraad. Dat bepleit handhaving van de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van onderwijs. Belangrijker nog is dat de raad het recht van ouders onderstreept om zelf onderwijs te organiseren.”

Lees verder op de website van Katholiek Nieuwsblad