Stop Dokter Corrie websiteOp uitnodiging van de Rutgers WPF ging een kleine ver­tegen­woor­di­ging van het comité Bezorgde ouders in gesprek over het contro­ver­siële programma Dokter Corrie in het NTR schooltv week­journaal. Doel was en is dat Dokter Corrie wordt stopgezet. Hieronder de tekst van het gehele persbericht. Op uitnodiging van de Rutgers WPF ging een kleine vertegenwoordiging van het comité Bezorgde ouders in gesprek over het controversiële programma Dokter Corrie in het NTR schooltv weekjournaal. Doel was en is dat Dokter Corrie wordt stopgezet. Hieronder de tekst van het gehele persbericht.

Bezorgde ouders keren NTR Weekjournaal de rug toe

Stop Dokter Corrie websiteBezorgde ouders zijn boos op de publieke taakomroep NTR. Vooralsnog wordt het controversiële item ‘Dokter Corrie’ nog wekenlang in het schooltv weekjournaal uitgezonden. Veel scholen en leerkrachten hebben inmiddels het gewaardeerde NTR Schooltv Weekjournaal de rug toegekeerd. De petitie op www.stopdoktercorrie.nl is in drie dagen tijd door bijna 1000 mensen getekend. Het comité kondigt acties aan.

Bezwaren

Nadat het Schooltv Weekjournaal – zonder dat ouders hiervan op de hoogte waren – seksuele voorlichting opnam als wekelijks terugkerend item, ontstond er enkele weken geleden veel ophef. Het comité Bezorgde ouders ontvangt van honderden ouders en andere sympathisanten steun voor de petitie. NTR nam voor de inhoudelijke input van ‘Dokter Corrie’ Rutgers WPF in de arm; een stichting die vanuit een liberale seksuele overtuiging opereert. De bezorgde ouders vinden dat op school de lijntjes van de kleurplaat getekend kunnen worden, maar dat ouders de kleurplaat in moeten kleuren waar het om seksualiteit gaat. In plaats van ondersteunend te zijn in de opvoeding, die in eerste instantie bij de ouders ligt, schrijft NTR nu voor hoe en wat er over seksualiteit moet worden gedacht. Dokter Corrie geeft volgens de ouders een blauwdruk van seksualiteit. “Een Rutgers blauwdruk, dan weet je wat je te wachten staat!”, aldus een bezorgde ouder.

Vele ouders geven aan het Weekjournaal net zo hoog te achten als het acht uur journaal. Ouders klagen erover dat de publieke taakomroep NTR haar neutraliteit (vereist in de mediawet) loslaat. Een klacht bij het commissariaat van de media is inmiddels in voorbereiding. “De NTR moet beter weten. Doordat ze de ideologische stichting Rutgers WPF in de arm nemen voor de inhoud van het programma, is de informatievoorziening zeer normenstellend. Dokter Corrie brengt geen objectieve informatie. Wij zeggen: Den Haag, grijp in!”, aldus Yvonne Koopman, een van de initiatiefneemsters van de petitie www.stopdoktercorrie.nl

Geen toezegging

Gisteren ging een kleine vertegenwoordiging van bezorgde ouders in gesprek met de eindredacteur van NTR, Juliette van Paridon en de voorzitter van Rutgers WPF, Dianda Veldman. De insteek van de ouders was dat Dokter Corrie uit het weekjournaal zou verdwijnen. Ook wilde het comité een toezegging dat voortaan objectief bericht wordt over seksualiteit. Vooralsnog zijn er geen toezeggingen gedaan.

Stopdoktercorrie.nl

Dat de gesubsidieerde NTR en Rutgers WPF hiermee voorbij gaan aan de expliciete zorg van veel ouders blijkt uit de eerste resultaten van de petitie www.stopdoktercorrie.nl. Drie dagen geleden ging de petitie van start en het aantal steunbetuigingen gaat richting de duizend. Onder hen zijn onder anderen christenen, moslims, niet-gelovigen, getrouwde ouders, gescheiden ouders, hetero- en homoseksuelen.

Caroline Tax van het comité Bezorgde ouders: “Wij vinden dat NTR een grote fout heeft begaan met Dokter Corrie. Het is eenzijdig, ordinair en Dokter Corrie komt op het terrein van ouders. Dat is onacceptabel. We roepen NTR op om Dokter Corrie te stoppen en in het vervolg recht te doen aan hun publieke taak: objectieve berichtgeving.” Begin november wordt de petitie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het comité heeft inmiddels verdere acties in voorbereiding.

Tot zover het persbericht.

Teken de petitie!

Als je de petitie nog niet hebt gezien en wilt tekenen (kan ook anoniem), kijk dan hier: stopdoktercorrie.petities.nl  En geef het door aan anderen.