Pastoor Michel HagenIn Katholiek Nieuwsblad van 10 oktober 2015 staat weer een column van pastoor Michel Hagen. Deze keer gaat het over -hoe kan het ook anders nu in Rome de gezinssynode gaande is- het huwelijk. In Katholiek Nieuwsblad van 10 oktober 2015 staat weer een column van pastoor Michel Hagen. Deze keer gaat het over -hoe kan het ook anders nu in Rome de gezinssynode gaande is- het huwelijk.

Huwelijk

Gemaakt op woensdag 07 oktober 2015 20:04
Laatst bijgewerkt op woensdag 07 oktober 2015 20:04
Geschreven door Pastoor Michel Hagen

Al heeft zelfs de paus er vooraf niet aan gedacht, het was zeker geen toeval dat de lezingen op de zondag waarop de gezinssynode haar tweede ronde begon over het huwelijk gingen. “Zo komt het dat een man zijn vader en moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen één worden (Gen. 2, 24)”.

Pastoor Michel HagenAls God bij de schepping van de mens Eva tot Adam leidt, is Adam op slag verliefd: Eindelijk, daar heb ik al die tijd naar uitgekeken. Zij is het, zo anders en toch helemaal net als ik. Kunstwerk van God. Maar na de zondeval, zie je dat ook de relatie van man en vrouw is beschadigd. Wanneer de Farizeeën aan Jezus vragen of een man zijn vrouw mag verstoten zoals Mozes heeft toegestaan (Marcus 10, 2), antwoordt Jezus: “… in het begin, bij de schepping, heeft God hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen een vlees worden. Zo zijn zij dus niet langer twee, een vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden (Marcus 10, 5-9).”

Wat opvalt is dat Jezus hier strenger is dan de Farizeeën. Doorgaans is Jezus juist milder. Dit hadden zelfs zijn leerlingen niet verwacht. Wat is voor de Farizeeën het belang van die scheidingsbrief van Mozes? Dat als het huwelijk te moeilijk wordt zij kunnen scheiden! De vraag is echter of zij daarmee op zoek zijn naar wat God wil of dat zij zoeken te doen wat zij zelf willen en vervolgens op gezag van Mozes kunnen zeggen dat God het ook wel goed vindt. Bij Jezus is het precies andersom. Jezus zoekt en volbrengt in alles Gods wil. Het is niet Gods wil dat man en vrouw uit elkaar gaan. Daar waar Mozes de zwakheid van de mens na de zondeval probeert op te vangen door een scheidingsbrief, keert Jezus keert terug naar de mens van voor de zondeval, de mens zoals die door God oorspronkelijk is bedoeld.

God heeft in alles het geluk, het heil, het welzijn van de mens voor ogen, daarvoor heeft God het huwelijk gegeven. Jezus komt om dit welzijn, heil en geluk van de mens te herstellen en dus ook om het huwelijk te herstellen zoals God het heeft bedoeld. Denk daarbij aan de vreugde van Adam als hij Eva voor het eerst ziet.

De vraag of scheiden is toegestaan heeft Jezus op zich helder beantwoord. Maar wij mensen blijven vragen stellen: “Ja maar … als hij of zij vreemd gaat, als we geen liefde meer voelen, als de lol eraf is, als hij of zij een misdaad heeft begaan, als de scheiding al een feit is, als …?” Met deze vragen lopen we echter snel in de valkuil dat we scheiden zien als een weg naar het geluk terwijl God ons een andere weg naar een dieper geluk wijst.

Deze vragen komen ook in de gezinssynode terug. Om antwoorden te vinden zullen de synodevaders onder anderen te rade gaan bij de Christenen van de eerste eeuwen: Hoe gingen die om met situaties waarin een scheiding een feit was? Bij dit alles zullen de synodevaders zoeken volledig trouw te blijven aan wat Jezus ons voorhoudt en tegelijk zijn bedoeling voor ogen houden, want Hij is de Weg naar het heil, het welzijn, het geluk van de mensen, de Weg die loopt via de overwinning van het kruis.

Pastoor Michel Hagen