CNV reikt prijs uitCNV-voorzitter René Paas reikt vrijdag 1 juni een cheque uit aan degene met het beste idee om werknemers te helpen gezin en werk beter te combineren. De prijswinnaar ontvangt 10.000 euro en kan dit bedrag inzetten om circa een jaar lang ouderschapsverlof op te nemen zonder er financieel op achteruit te gaan. CNV reikt prijs uitCNV-voorzitter René Paas reikt vrijdag 1 juni een cheque uit aan degene met het beste idee om werknemers te helpen gezin en werk beter te combineren. De prijswinnaar ontvangt 10.000 euro en kan dit bedrag inzetten om circa een jaar lang ouderschapsverlof op te nemen zonder er financieel op achteruit te gaan.

Het CNV maakte eind april bekend op zoek te zijn naar het beste voorstel om werk en zorg voor het gezin te combineren. Volgens het CNV is men het in "Nederland erover eens dat goede en betaalbare kinderopvang belangrijk is om de arbeidsdeelname van vrouwen te verhogen. Maar het is niet zaligmakend. Er is meer nodig om dat doel te bereiken. Bovendien zijn de grenzen aan kinderopvang in delen van het land nu al bereikt." Meer alternatieven zijn volgens CNV-voorzitter René Paas nodig omdat ouders zelf willen bepalen hoe zij de zorg voor hun kinderen willen organiseren. "Daar zijn creatieve ideeën voor nodig. Voor degene met het beste voorstel heeft het CNV graag 10.000 euro voor ouderschapsverlof over."

Uit onderzoek, o.a. van het Sociaal Cultureel Planbureau, blijkt dat vrouwen die nog niet of in deeltijd werken niet zitten te wachten op (nog meer) kinderopvang. Kinderopvang, zo blijkt uit gesprekken met branchevertegenwoordigers, loopt ook tegen de grenzen van het mogelijke aan. Paas: "Kinderopvang groeit met ongeveer 20% per jaar. Nu al zijn in de Randstad de wachtlijsten lang en is de kwaliteit van de opvang wisselend. Personeel is steeds moeilijker te krijgen. En de regeldruk werkt verlammend. Het zijn allemaal redenen waarom je van kinderopvang geen wonderen mag verwachten."

Paas merkt dat het maatschappelijk debat over het onderwerp zich inmiddels begint te verharden. "Steeds meer ouders bekruipt het gevoel dat ze verplicht worden om allebei vier of vijf dagen per week te gaan werken. Dit gevoel van 'dwang' moeten we zien te voorkomen. Dwang werkt averechts. Je loopt zelfs het risico dat jonge mensen er om die reden bewust voor kiezen om geen kinderen te willen. We zien dat in steeds meer Europese landen. Gelukkig is de situatie nog niet zo alarmerend als in Frankrijk en Italië. Maar we lopen de achterstand snel in."

De bevindingen hebben consequenties voor de Participatietop. Paas: "We zullen alles uit de kast moeten halen om het aantrekkelijk te maken werk en de zorg voor een gezin te combineren. Uitbreiding van het bevallingsverlof, betaald ouderschapsverlof, vaders die thuis hun handen uit de mouwen steken, informele kinderopvang, een flexibeler opstelling van de werkgever; het is allemaal nodig om van de Participatietop een succes te maken." (CNV/KN)