CNV Gezin en WerkVakcentrale CNV heeft alle regelingen voor ouders die gezin en werk willen combi­neren, op een rijtje gezet op een nieuwe site. Omdat er, aldus het CNV, behoefte is aan heldere informatie over wat er allemaal mogelijk is.
Vakcentrale CNV heeft alle regelingen voor ouders die gezin en werk willen combineren, op een rijtje gezet op een nieuwe site. Omdat er, aldus het CNV, behoefte is aan heldere informatie over wat er allemaal mogelijk is.

CNV Gezin en Werk De site www.cnv.nl/gezinenwerk staat vanaf 1 oktober op het web. Alle (wettelijke) regelingen, vergoe­dingen en verlof­mogelijk­heden voor ouders zijn er te vinden.

“Er is behoefte aan betere regel­geving, maar ook aan heldere informatie over wat er allemaal mogelijk is”, aldus CNV-bestuurder Yvon van Houdt. Er is een heel scala aan regelingen. Zo zijn er zes financiële tegemoet­komingen van vier verschillende instanties, vijf verschillende belasting­kortingen en tien verlof­regelingen.

Op de site is verder informatie te vinden over de rechten van zwangere werkneemsters en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kinderopvang.

Minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) opent de website woensdag­ochtend samen met een aantal kinderen en CNV-bestuurder Van Houdt.