Triple PKinderen opvoeden is een belangrijke, uitdagende taak, die niet altijd gemakkelijk is. Uit een onderzoek van het ministerie van Jeugd en Gezin blijkt dat veel ouders behoefte hebben aan een concrete tip of een klein steuntje in de rug. Triple PKinderen opvoeden is een belangrijke, uitdagende taak, die niet altijd gemakkelijk is. Uit een onderzoek van het ministerie van Jeugd en Gezin blijkt dat veel ouders behoefte hebben aan een concrete tip of een klein steuntje in de rug. 

Het onderzoek toont aan dat de helft van de ouders het moeilijk vindt om grenzen te stellen en consequent te blijven. Bij het geven van een tip of een steun in de rug proberen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) ouders van dienst te zijn.

Daartoe worden de medewerkers van die centra getraind in een methodiek die uitgaat van ‘positief opvoeden’. Deze methodiek, ook wel Triple P, gaat uit van 5 principes:

  1. kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden
  2. kinderen laten leren door positieve ondersteuning
  3. een aansprekende discipline hanteren
  4. realistische verwachtingen hebben
  5. goed voor jezelf zorgen

De naam 'Triple P' staat voor Positief Pedagogisch Programma. Het is een oorspronkelijk Australisch programma voor opvoedingsondersteuning. (KN)