ChristenUnie wil gezinstelefoonOuders moeten met opvoedingsvragen terechtkunnen bij een gezinstelefoon. Dat vindt Kamerlid Joël Voordewind. ChristenUnie wil gezinstelefoonOuders moeten met opvoedingsvragen terechtkunnen bij een gezinstelefoon. Dat vindt Kamerlid Joël Voordewind.

Dat voorstel deed Kamerlid Joël Voordewind 31 mei tijdens een spreekbeurt over jeugd en gezin in Gorinchem. Volgens Voordewind is het probleem van een toenemend aantal ouders dat ze geen vertrouwd sociaal netwerk hebben waarin ze moeilijkheden met de opvoeding van hun kinderen kunnen bespreken. Ook kan schaamte en angst voor roddels of ongewenste bemoeizucht eraan bijdragen dat ouders hun worstelingen voor zich houden.

Een simpel toegankelijke vraagbaak als een ‘gezinstelefoon’ kan er tevens toe bijdragen dat ouders die echt in de problemen zitten met hun kind, worden doorverwezen naar de nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin.

Voordewind: “Voor jongeren bestaat er al jaren een Kindertelefoon waar ze anoniem hun hart kunnen luchten, en waar hen zonodig de weg wordt gewezen naar passende hulpverlening. Voor ouders ontbreekt er zo'n laagdrempelige opvoedingsondersteuning. Er zijn wel websites en chatplatforms, maar juist in de categorie probleemgezinnen zijn er ook ouders die op internet hun weg niet weten te vinden, bijvoorbeeld doordat ze praktisch analfabeet zijn. Het is heel belangrijk dat er een medium komt dat ouders de weg wijst naar de Centra voor Jeugd en Gezin of naar andere professionele hulpverleners.”

In zijn lezing benadrukte Voordewind dat het met 80 tot 85 procent van de kinderen in Nederland goed gaat. Maar daar staat tegenover dat er een minderheid is van kinderen die al vroeg ontsporen, vaak mede door afwezigheid of onmacht van de ouders. De overheid en hulpverleners kunnen daartegen alleen succesvol iets ondernemen wanneer de problemen in gezinnen in een vroeg stadium worden opgemerkt. (ChristenUnie)