Christelijke Zorg Award voor Willy en Bert Dorenbos - Er is hulpDit jaar is de Christelijke Zorg Award uitge­reikt aan Willy en Bert Dorenbos voor hun werk bij ‘Er is hulp’. Dat gebeurde tijdens een feeste­lijke bijeen­komst op donderdag 15 oktober 2015 in Voort­huizen. (tussen Amersfoort en Apeldoorn). Dit jaar is de Christelijke Zorg Award uitgereikt aan Willy en Bert Dorenbos voor hun werk bij ‘Er is hulp’. Dat gebeurde tijdens een feeste­lijke bijeen­komst op donderdag 15 oktober 2015 in Voort­huizen (tussen Amersfoort en Apeldoorn).

Christelijke Zorg Award voor Willy en Bert Dorenbos - Er is hulpAbwin Luteijn, manager Pro Life: “de reden waarom zij hebben gewonnen kan ik niet beter ver­woorden, dan dat een deel­neemster aan het programma zelf heeft gedaan”:

Dankzij de bege­leiding van ‘er is hulp’ heb ik geleerd wat ver­geving is, dat er ver­geving is bij God en kon ik eindelijk na jaren van schuld mijzelf vergeven. Hierdoor heb ik ook God gevonden, of beter gezegd, heeft Hij mij gevonden.”

Naast het programma ‘er is hulp’ heeft het echtpaar veel werk verricht ten behoeve van het Pro Life gedachten­goed in Nederland. Denk aan de Mars voor het Leven, voorlichting en het magazine Leef o.a. over seksua­liteit voor jongeren.

Abwin Luteijn: “Het leven van het echtpaar Dorenbos wordt geken­merkt door bidden en een profetisch geluid. Hun gedachten­goed en doel­stelling met Schreeuw om Leven en er is hulp is voluit Bijbels en verdient van harte onze instemming. Vandaar dat zij de terechte winnaars zijn van de 10e Christelijke Zorg Award”.

Websites

Christelijke Zorg Award

De Christelijke Zorg Award is een initiatief van Pro Life Zorgverzekeringen en wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of instantie, die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de christelijke zorg in Nederland. Aan de Award is een geldprijs van € 5.000 verbonden die de winnaars aan een goed doel naar keuze mogen overhandigen.

(bron en foto: www.prolife.nl )