Christelijk opvoeden Aan de HandVoor u gespot: Het christelijk magazine Aan de Hand is een opvoedmagazine voor christelijke ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Aan de Hand schrijft over de praktijk van het opvoeden en besteedt nadrukkelijk aandacht aan geloofsopvoeding. Voor u gespot: Het christelijk magazine Aan de Hand is een opvoedmagazine voor christelijke ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Aan de Hand schrijft over de praktijk van het opvoeden en besteedt nadrukkelijk aandacht aan geloofsopvoeding.

Aan de Hand verschijnt 8 keer per jaar met herkenbare verhalen van andere ouders over bijvoorbeeld ruzie in huis, de plek in de kinderrij en de eigen opvoedstijl. In elke Aan de Hand is er aandacht voor geloofsopvoeding zoals het zegenen van je kinderen, een vakantiebijbelleesrooster als bijlage of over jeugdclubs en catechese in de kerk. Aan de Hand laat deskundigen aan het woord als dat nodig is: de kinderpsycholoog, de orthopedagoog of de leerkracht. De echte deskundige zijn volgens het blad de ouders zelf.

Deze maand is er bijvoorbeeld aandacht voor het opvoeden van jongens, de kracht van Moeders die bidden en het belang van een goede werkhouding. Op de uitgebreide site van Aan de Hand kunnen bijdragen over diverse onderwerpen worden bekeken, je kunt meedoen aan een poll, een forumbijdrage leveren, en nog meer.