Chemin NeufDe gemeenschap Chemin Neuf is in 1973 ontstaan in Lyon (F) uit een katholieke gebedsgroep met een roeping voor oeucumene. Echtparen, families, alleenstaanden, gewijden; vele mannen en vrouwen hebben gekozen voor een gemeenschappelijk leven in navolging van Jezus, volgens het Evangelie om de kerk en de wereld beter te kunnen dienen. Sinds enkele weken is de Chemin Neuf aanwezig in de Sint Paulsuabdij in Oosterhout.

Iedere zomer wordt een Kana-week gehouden voor echtparen en hun gezin, een uniek moment om stil te staan bij je relatie en je te verdiepen in de betekenis van het samenzijn. Doel is :

  • Tijd nemen om samen te praten en te bidden
  • Naar elkaar toe groeien in vergevingsgezindheid
  • Samenzijn met andere echtparen.
  • Opnieuw het sacrament van het huwelijk beleven.

In 2008 wordt de Kana-week gehouden van 20-26 juli.

link: paulusabdij.nl
e-mail: cheminneuf@hetnet.nl