Aartsbisschop Vincenzo PagliaAartsbisschop Vincenzo Paglia heeft op een persconferentie deze week de publicatie aangekondigd van een ‘Charter van de gezinnen’, waarin nogmaals de waarde van het gezin en zijn onvervangbare plaats in de samenleving wordt benadrukt. Aartsbisschop Vincenzo PagliaAartsbisschop Vincenzo Paglia heeft op een persconferentie deze week de publicatie aangekondigd van een ‘Charter van de gezinnen’, waarin nogmaals de waarde van het gezin en zijn onvervangbare plaats in de samenleving wordt benadrukt.

Het charter moet samen met de gezinsbedevaart naar Rome het hoogtepunt worden van de activiteiten van de pauselijke raad naar aanleiding van het ‘Jaar van het Geloof’. Het charter geeft meteen ook de aanzet voor de Wereldgezinsdag die in 2015 in de Amerikaanse stad Philadelphia plaats heeft.

Aartsbisschop Paglia beklemtoont dat de gezinnen een vitale kracht zijn voor de Kerk en de samenleving in het algemeen. “Het gezin blijft de hoeksteen van onze samenleving. Maar tegelijk zijn er een groeiend individualisme en een tegencultuur die het gezin in vraag stellen. Het Vaticaan maakt zich zorgen over de crisis van het huwelijk en het gezin in onze samenleving. De pauselijke raad wil helpen om de waarde daarvan opnieuw te ontdekken.” (Kerknet)