Fertility Care - Centrum voor natuurlijke vruchtbaarheidIn Nederland is een start gemaakt met een centrum voor Fertility Care, een natuurlijke vrucht­baar­heids­methode. Niet alleen kan men een cursus volgen, indien nodig kan men er ook bij een gespe­ciali­seerde Neder­landse arts terecht.
Lees verder in Katholiek Nieuwsblad