Celstraf voor weigeren lessen seksuele voorlichtingEen Duitse chris­te­lijke moeder moet een gevan­genis­straf uit­zitten omdat zij gewei­gerd heeft haar kinderen aan de ver­plichte lessen seksuele op­voeding op school mee te laten doen. Haar man moest eerder al 43 dagen in de cel doorbrengen.
Een Duitse christelijke moeder moet een gevangenisstraf uitzitten omdat zij geweigerd heeft haar kinderen aan de verplichte lessen seksuele opvoeding op school mee te laten doen. Haar man Heinrich moest eerder al 43 dagen in de cel doorbrengen.

Celstraf voor weigeren lessen seksuele voorlichtingIrene Wiens is de tiende christelijke ouder die om gelijksoortige reden een gevangenisstraf krijgt opgelegd. Het echtpaar is baptist en hun zaak is ter harte genomen door het Alliance Defense Fund (ADF) – een christelijke juridische alliantie die vrijheid van godsdienst, heiligheid van het leven, van het huwelijk en van het gezin verdedigt.

In juni 2006 maakte het echtpaar Wiens bezwaar tegen het aanwezig moeten zijn van hun kinderen bij zowel een verplicht toneelstuk als vier lesdagen gewijd aan 'seksuele voorlichting'. Beide ouders waren ervan overtuigd dat de programma's hun oprechte godsdienstige overtuiging tegengespraken. Het echtpaar hield de kinderen thuis tijdens de genoemde periode en onderwezen hen thuis hun eigen christelijke normen en waarden over seksualiteit. De ouders werden in juni 2008 veroordeeld door een lagere rechtbank en kregen een boete van in totaal € 2.340. Deze weigerden zij te betalen op grond van  juridische en morele argumenten. Vandaar dat later de gevangenisstraf volgde.

Het ADF heeft een spoedoproep tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gericht, waarin om de onmiddellijke vrijlating van mevrouw Wiens wordt verzocht. Volgens raadsman Roger Kiska staan Heinrich en Irene Wiens geheel in hun rechten binnen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en andere wetten.

ADF heeft vier vergelijkbare zaken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens neergelegd. (Family Edge)