CDJA rapport: ‘De toekomst van de christen-democratie in Nederland’Op het gebied van het gezin “is de politiek bezig onder druk van lobby’s allerlei uit­zonde­rings­posities te reguleren in plaats van het algemeen belang te dienen”. Dat zegt Jeroen van Velzen, de 27-jarige voor­zitter van de christen-demo­cratische jongeren­organisatie CDJA, deze week in Katholiek Nieuwsblad. Op het gebied van het gezin “is de politiek bezig onder druk van lobby’s allerlei uitzonderingsposities te reguleren in plaats van het algemeen belang te dienen”. Dat zegt Jeroen van Velzen, de 27-jarige voorzitter van de christen-democratische jongerenorganisatie CDJA, deze week in Katholiek Nieuwsblad.

CDJA rapport: ‘De toekomst van de christen-democratie in Nederland’“We moeten ons niet laten sturen door wat niet de norm is”, vindt Van Velzen. Het rapport stelt: “Het CDA moet de morele moed hebben zich uit te spreken richting de nieuwe generatie dat zij een Nederland wil waarin mensen een keuze maken voor het stichten van een gezin dat gedreven is door liefde in plaats van door zorgen over de financiële situatie dan wel de jacht naar carrière.”

Leidend motief in het hele rapport is het christelijk mensbeeld. Prioriteit voor de individuele mens maakt christen-democraten wars van maakbaar­heids­denken en blauw­drukken, van onper­soonlijke groot­schalig­heid en bureau­cratie. Geen ongeremde zelf­ont­plooiing van het individu, zoals de liberalen voorstaan. Geen socialis­tische reductie van de mens tot een hoeveel­heid talenten en behoeften. Geen gelijk­schakeling van de verschillen, zoals bij D66. Geen voorrang van groeps­belangen boven het algemeen belang, zoals de populisten willen.

De CDJA dringt er daarom bij het CDA op aan de C weer als bron te gaan gebruiken.

Uitgeverij Eburon
pb., 79 pp., € 6,95
ISBN 978 90 5972 445 7