CDA wil ouders aanpakken die kind niet laten ontbijtenOuders die hun kind geregeld zonder ontbijt naar school sturen, moeten te maken krijgen met 'bemoeizorg' van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dat kan deze ouders een verplichte opvoedingscursus aanbieden. CDA wil ouders aanpakken die kind niet laten ontbijtenOuders die hun kind geregeld zonder ontbijt naar school sturen, moeten te maken krijgen met ‘bemoeizorg’ van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dat kan deze ouders een verplichte opvoedingscursus aanbieden.

CDA-fractieleider Pieter van Geel heeft dat dinsdagavond gezegd tijdens een partijbijeenkomst in Amersfoort.

Preventief

Volgens Van Geel moet het afgelopen zijn met de vrijblijvendheid tegenover ouders die de opvoeding laten versloffen. “Verplichte opvoedingsondersteuning kan een belangrijke rol spelen bij preventief optreden tegen problemen met jongeren en probleemjongeren.”

Leed

Van Geel noemde het naar school sturen van kinderen zonder ontbijt als concreet voorbeeld. Volgens onderzoek komt dat bij één op de zes kinderen voor. “Dit lijkt klein leed, maar het kan grote gevolgen hebben: kinderen kunnen zich moeilijk concentreren, komen niet mee op school.”

Scholen zien het probleem ook en bieden dan soms zelfs een schoolontbijt aan. Maar Van Geel noemt dat de omgekeerde wereld. “Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kinderen goed voorbereid aan een lange schooldag kunnen beginnen.” (NU.nl)