Rouvoet in CV-Koers: CDA verwaarloost gezinAndré Rouvoet – voor­malig partij­leider van de ChristenUnie – is teleurgesteld dat juist het CDA instemt met bezuinigingen op ‘kindregelingen’. Ook vindt hij dat het kabinet te weinig haast maakt met de geplande wijzigingen in de jeugdzorg. Rouvoet in CV-Koers: CDA verwaarloost gezinAndré Rouvoet – voormalig partijleider van de ChristenUnie – is teleurgesteld dat juist het CDA instemt met bezuinigingen op ‘kindregelingen’. Ook vindt hij dat het kabinet te weinig haast maakt met de geplande wijzigingen in de jeugdzorg. Dat schrijft hij in zijn eerste, maandelijkse politiek commentaar in het septembernummer van CV-Koers.

Rouvoet schrijft dat het al bekend is dat het kabinet-Rutte “niet veel opheeft met het gezin”. “Waar bedrijven vooral worden ontzien, worden gezinnen met kinderen deze kabinetsperiode geconfronteerd met forse bezuinigingen op zo ongeveer alle ‘kindregelingen’. (…) Nu mag dit van de VVD niet verbazen, gezien hun liberale ideologie. Minder goed valt te begrijpen waarom het CDA met deze stiefkinderlijke behandeling van het gezin heeft ingestemd. Temeer daar het gezin onder het vorige kabinet juist weer op de politieke kaart was gezet en de erkenning had gekregen die het verdient.” (KN)