Concept CDA verkiezingsprogrammaHet verkiezings­pro­gramma van het CDA zet in op ‘keuzes voor een beter Nederland’ dat gebouwd is op waarden en tradities, op families en gezinnen, waar mensen voor elkaar zorgen en meedoen in een sterke samenleving en een eerlijke economie. Het verkiezingsprogramma van het CDA zet in op ‘keuzes voor een beter Nederland’ dat gebouwd is op waarden en tradities, op families en gezinnen, waar mensen voor elkaar zorgen en meedoen in een sterke samenleving en een eerlijke economie.

Concept CDA verkiezingsprogrammaVijf voorbeelden die worden genoemd zijn nieuwe dienstplicht voor jongeren, investeringen in defensie en veiligheid, een zorgbonus voor mantelzorgers, de terugkeer van de basisbeurs voor bachelor studenten, één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden en een veel kortere loondoorbetaling bij ziekte.

Het CDA kiest voor een beter Nederland, dat gebouwd is op waarden en tradities, op families en gezinnen, waar mensen voor elkaar zorgen en meedoen in een sterke samenleving en een eerlijke economie, aldus de inleiding. ‘Wij pakken problemen aan in plaats van ze te ontkennen’, zei CDA lijsttrekker Sybrand Buma bij de presentatie.

Compact

Volgens CDA partijvoorzitter Ruth Peetoom is het nieuwe programma ‘geen gewoon programma’. In vergelijking met eerdere programma’s is dit stuk ‘bescheiden in omvang, maar rijker aan ideeën’. In het programma biedt het CDA op vijf hoofdthema’s een analyse van de problemen en zorgen in de samenleving en verbindt deze aan de ‘keuzes voor het Nederland dat we door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen’.

Het idee voor een compact programma op hoofdlijnen sluit aan bij de snelle veranderingen in deze tijd. Om te voorkomen dat allerlei maatregelen of voorstellen snel achterhaald zijn, kiest het CDA voor een programma dat meer op het niveau van waarden en beginselen beschrijft hoe de partij tegen bepaalde vraagstukken aankijkt.

Sociale kwestie

Volgens het programma staat de samenleving in Nederland onder druk. Er is sprake van een toenemende polarisatie; tussen jong en oud, laag en hoogopgeleid en tussen autochtone en allochtone Nederlanders. Buma noemde deze scheidslijnen ‘de nieuwe sociale kwesties van deze tijd’.

‘Een samenleving van ieder-voor-zich verliest ook het besef van gedeelde waarden en tradities, van respect en saamhorigheid’, aldus Buma. Hij wees daarbij ook op de rol van de politiek en politici: ‘als politici verkiezingen alleen maar denken te kunnen winnen door het doen van onhaalbare beloftes of de polarisatie te vergroten, dan draagt de politiek zelf ook bij aan het cynisme in de samenleving’.

Proces

Het conceptprogramma wordt nu naar de lokale afdelingen gestuurd. Zij kunnen via de provinciale afdelingen amendementen op de tekst indienen. Het programma wordt op het verkiezingscongres van januari 2017 vastgesteld.