Catholic Voices NederlandBegin november vond een media­training plaats van Catholic Voices Neder­land. Dit is een project waarbij leken worden gevormd om de stand­punten van de katholieke Kerk vanuit hun eigen betrok­ken­heid met het geloof in de media en het publieke debat te verwoorden. Begin november vond een media­training plaats van Catholic Voices Nederland. Dit is een project waarbij leken worden gevormd om de stand­punten van de katholieke Kerk vanuit hun eigen betrok­ken­heid met het geloof in de media en het publieke debat te verwoorden.

Catholic Voices NederlandDat is best nodig in Nederland, waar veel meningen over de katho­lieke Kerk rondgaan, maar men vaak niet echt goed op de hoogte is wat de Kerk leert en vooral waarom. Catholic Voices is in 2010 in Engeland ont­staan rondom het bezoek dat paus Benedictus bracht aan dat land.

Leken, gevormd om de media te woord te staan, hebben toen in veel (nieuws-) programma’s kunnen uit­leggen wat het katholieke geloof inhoudt en hoe zij daar zelf in hun leven vorm aangeven.

Inmiddels is het initiatief naar zo’n 17 landen over­gewaaid, waaronder Nederland. In november 2014 vond een eerste media­training plaats. Een zevental leken is beschikbaar om de media te woord te staan. Een tweede groep ontving begin deze maand dus een media­training. Tijdens de training kwam in het nieuws dat paus Franciscus een exclusief interview had gegeven aan de Utrechtse Straat­krant. Over de training, dat nieuws en de reacties erop schrijft een van de deelnemers op zijn eigen blog: