Stichting Samuel / RK Alphacentrum / Kerk in Nood PaasfolderDe katholieke organisaties Stichting Kinder- en Jeugdwerk Samuël, Katholiek Alpha Centrum en Kerk in Nood hebben een folder uitgebracht over de betekenis van Pasen. Door de folder maken mensen kennis met de betekenis van Pasen en kunnen zij lezen waarom dit feest van wezenlijk belang is voor het christelijk geloof. Stichting Samuel / RK Alphacentrum / Kerk in Nood Paasfolder De katholieke organisaties Stichting Kinder- en Jeugdwerk Samuël, Katholiek Alpha Centrum en Kerk in Nood hebben een folder uitgebracht over de betekenis van Pasen.

Door de folder maken mensen kennis met de betekenis van Pasen en kunnen zij lezen waarom dit feest van wezenlijk belang is voor het christelijk geloof. In de folder worden de vieringen van Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag uitgelegd. Daarnaast komen Hemelvaart en Pinksteren kort aan bod.

De folder wordt gratis verspreid onder de achterban van de drie organisaties en de katholieke parochies in Nederland. Daarnaast is de folder verkrijgbaar bij de genoemde organisaties.