Catechesemethode - Het Licht op ons padEen nieuwe methode voor catechese ‘Het Licht op ons pad’ is ontwikkeld door Bisdom Roermond voor kinderen van kleuterleeftijd tot en met jong-volwassenen, verdeeld over vijf leeftijdscategorieën. Een nieuwe methode voor catechese ‘Het Licht op ons pad’ is ontwikkeld door Bisdom Roermond voor kinderen van kleuterleeftijd tot en met jong-volwassenen, verdeeld over vijf leeftijdscategorieën.

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad’ zegt Psalm 119. Wie had kunnen denken dat Rooms-katholiek Nederland dit jaar nog verrijkt zou worden met een nieuwe uitgebreide methode voor doorlopende catechese?

Catechesemethode - Het Licht op ons pad De nieuwe methode ‘Het Licht op ons pad’ biedt uitgewerkte bijeenkomsten aan voor catechese met kinderen van kleuterleeftijd tot en met jong-volwassenheid, verdeeld over vijf leeftijdscategorieën: 4-6, 7-9, 10-12, 13-15 en 16+ jaar. De methode is door het bisdom Roermond ontwikkeld en uitgegeven door Adveniat geloofseducatie. Ze is geschikt voor gebruik in de parochie en in de klas. Het eerste leerjaar is onder warme belangstelling gepresenteerd in Roermond door mgr. Everard de Jong en mgr. Wiertz op 27 juni jongstleden. Hij benadrukte hoe belangrijk het is dat er na veertig jaar weer een samenhangende katholieke catechesemethode is die vanuit de Kerk wordt aangeboden.

De bedoeling van het project is kinderen daadwerkelijk kennis te laten maken met de Bijbel, de liefde van de Drie-ene God, het gebed, de kerkgemeenschap en het christelijk leven. Het materiaal is door verschillende auteurs en illustratoren geschreven en geïllustreerd en aantrekkelijk uitgevoerd.

Zestien bijeenkomsten per jaar

Voor elk van de vijf leeftijdscategorieën zijn er 16 bijeenkomsten per jaar uitgewerkt, in duidelijke blokken verdeeld rondom de hoogfeesten. De bijeenkomsten hebben een tijdsduur van ongeveer 90 minuten voor de parochie of 45 minuten voor de school (zelf gemakkelijk aan te passen). In elke leeftijdsgroep is er een Werkboek voor de deelnemers (€12,50) en een Begeleidersboek (€20,00) voor catecheet, pastor, docent of vrijwilliger. De tien boeken van het eerste leerjaar zijn nu verschenen. In 2013 en 2014 worden de volgende delen verwacht.

Cyclische opzet

Catechesemethode - Het Licht op ons PadDe methode werkt volgens een cyclische structuur: programmaonderdelen hebben een vaste plaats in het geheel en komen om de drie jaar verdiept terug. Een deelnemer die drie achtereenvolgende jaren uit het hele programma volgt, heeft een zo goed als complete catechese ontvangen, passend bij de leeftijd van dat moment. Kinderen en jongeren kunnen op een willekeurig moment instappen in het project. Er wordt geen voorkennis vereist. Aansluitend aan de Catechismus van de Katholieke Kerk komen de Bijbel, het credo, de 10 geboden, de sacramenten en het gebed in elke leeftijdscategorie passend bij het niveau van de deelnemers op die leeftijd aan bod.

Wisselwerking

Uitgangspunt voor deze methode is de 'Oriëntatietekst voor parochiecatechese in de Nederlandse kerkprovincie' van het Officium Catecheticum van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Hierin wordt catechese geduid als een permanent proces van initiatie: een wisselwerking tussen het leven van het individu en Christus. De aartsbisschoppen van Nederland en België, kardinaal W. Eijk en Mgr. A.J. Léonard bevelen de methode van harte aan.

Voorwoord

Hoofdredacteur en projectleider John Marx van het bisdom Roermond zegt in zijn voorwoord: ‘De persoonlijke zoektocht van de deelnemers wordt serieus genomen. Er is plaats voor hun eigen beleving. In ieder mens is God zelf reeds aan het werk. Wij hebben de opdracht om, in respect voor de vrijheid van de ander en de erkenning van zijn of haar eigen weg, aan deze vrijheid te appelleren en ze in gesprek te brengen met het aanbod van het geloof.’

Praktische details

  • materiaal voor vijf leeftijdscategorieën: 4-6, 7-9, 10-12, 13-15, 16+
  • cyclus van drie jaren, NU: jaar 1
  • medio 2013 verschijnt jaar 2 en medio 2014 verschijnt jaar 3
  • 16 uitgewerkte bijeenkomsten per jaar per leeftijdscategorie
  • bijbels en aansluitend aan de Catechismus van de Katholieke Kerk
  • eigentijds vormgegeven, met speelse extra’s
  • ondersteunende website www.hetlichtoponspad.com
  • ontwikkeld voor de parochie, maar ook geschikt voor op school