CarnavalBinnenkort barst het carnavalsfeest weer los. In ons land is het vooral beneden de rivieren een groot feest. Waar komt dit feest eigenlijk vandaan? En wat is de betekenis van carnaval? Binnenkort barst het carnavalsfeest weer los. In ons land is het vooral beneden de rivieren een groot feest. Waar komt dit feest eigenlijk vandaan? En wat is de betekenis van carnaval?

CarnavalIn Al de dagen van ons leven; een boek voor gelovige gezinnen lezen we het volgende:
“Carnaval komt waarschijnlijk van ´carrus navalis´, letterlijk ´scheepskar´, het watervoertuig waarmee, volgens het heidense volksgeloof, de vruchtbaarheidsgoden weer hun intocht deden. Misschien komt daarvan nog de scheepsvorm voort, die de meeste carnavalswagens vertonen. Een andere mogelijke oorsprong is ´carne vale´, wat letterlijk zoiets betekent als ´vlees, hou je goed´. Verwijzing naar de vastentijd waarin geen vlees mocht worden gegeten?

Vastenavond, carnaval…vinden hun oorsprong in een middeleeuwse feestdag: het Narrenfeest. Dikwijls trokken studenten gewaden aan van hun oversten of van vorsten en bisschoppen en lachten en spotten met gebruiken binnen Kerk en vorstenhuis. Er was zelfs zoiets als een ´spotkoning´ of een ´narrenbisschop´ die het hele feest voorzat.
Vooral onder christenen was dit feest ruim verspreid. Daarin wordt duidelijk dat de vreugde een grondhouding van de christen is, en dat binnen die vreugde de menselijke maatstaven eens lustig op hun kop gezet worden. De ons bekende wereldorde is tenslotte ook niet het einde. Zo kan dit vrolijke feest ook het evangeliewoord illustreren dat de laatsten de eersten en de kleinen groot zullen zijn.”

(Uit: Al de dagen van ons leven: een boek voor gelovige gezinnen )