Baby-bonusIn een aantal Europese landen is geboren worden nog feestelijker geworden omdat het door de overheden wordt beloond met een baby-bonus. Uitgaande van het idee dat een dergelijke bonus moeders er ook van zou weerhouden een abortus te plegen, is een Landelijke Campagne voor het Ongeboren Kind gestart.
In een aantal Europese landen, maar ook in landen buiten Europa, zoals Australië en Singapore is geboren worden nog feestelijker geworden omdat het door de overheden wordt beloond met een baby-bonus.

Baby-bonusDuitsland geeft zelfs een baby-bonus van maximaal  € 25.200 per baby. In Frankrijk bestaat de babybonus uit een zeer royale verlaging van de inkomstenbelasting en o.a. een belangrijke reductie van de rente. Rusland deelt een babybonus uit van € 10.000 voor de tweede baby en Spanje geeft € 2500 per baby. In Italië en Polen zijn de babybonussen beduidend lager. Dat een babybonus daadwerkelijk kan zorgen voor een toename aan kinderen blijkt uit de situatie in Frankrijk waar vrouwen elk jaar meer kinderen krijgen, momenteel gemiddeld 1,9 kinderen per vrouw.

Babybonus bijwerking

Door middel van een babybonus (geboortepremie) stimuleren overheden ouders zich eerder en voor meer kinderen open te stellen om de erg lage geboortecijfers uit het dal te trekken en om ook later de pensioenen en andere voorzieningen betaalbaar te houden. Door zo’n babybonus kunnen toekomstige ouders uiteraard ook worden geïnspireerd hun ongeboren kindjes te houden in plaats van ze te laten aborteren. Dit laatste is een grandioze toegevoegde waarde, aldus de Landelijke Campagne Recht op Leven voor het Ongeboren Kind.

Ook Nederland kan profiteren van een babybonus als die zou worden ingevoerd. Het zal de pensioenen en onze economie ten goede komen en het zal, uiteraard ook hier, een zegen zijn voor toekomstige ouders en hun ongeboren kindjes. Het jonge-oudersblad Wij heeft door het Nipo een representatief onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat het jaarlijkse geboortecijfer in Nederland van 181.000 naar 222.500 zou stijgen als de overheid ouders zou belonen met een babybonus. Volgens het Evaluatierapport zijn bij bijna de helft van de vrouwen de financiën de reden voor een abortusverzoek.

Onderzoek

Het Nipo vroeg aan 559 Nederlandse moeders – die zwanger waren of een kindje van maximaal 1 jaar oud hadden – hoe zij over zo’n babybonus denken. 46% van de moeders blijkt voor zo’n geboortepremie, maar 48% is ertegen. Voor driekwart van alle ondervraagden is een geboortepremie géén stimulans om (meer) kinderen te krijgen. Voor 9% van de ondervraagden is het wel een stimulans. 14% laat het nog afhangen van de hoogte van het bedrag.

Investering

Het jonge-oudersblad Wij geeft de volgende voorstelling: Stel dat in Nederland een geboortepremie zou worden ingesteld van € 2500 (zoals in Spanje), en 23% zou inderdaad (nog) een kind krijgen, dan zou in 2007 het geboortecijfer 222.500 geweest zijn in plaats van 181.000. Sinds 1971 heeft Nederland niet meer zo’n hoog geboortecijfer gekend. Uitgaande van een premie van 2500 euro, zouden de kosten van deze maatregel circa 550 miljoen bedragen: tien procent van de totale begroting van het ministerie ‘Jeugd en Gezin’.

De Campagne voor het Ongeboren Kind concludeert: De indrukwekkende dalingen van abortus in 23 Europese landen (gemiddeld 70% daling), de laatste tijd, en in Amerika bewijzen dat er een wezenlijke verandering plaatsvindt in de gedachte- en gevoelswereld van de mensen aangaande het ongeboren kind. De babybonus sluit hierbij aan. In het verlengde van deze ontwikkeling ligt de oplossing voor het probleem: het in eer herstellen van het recht op leven voor het ongeboren kind. De tijd is rijp.

De Campagne roept de Nederlanders op mee te doen aan de Landelijke Campagne, Recht op Leven voor het Ongeboren Kind, door een petitie te tekenen. Deze en andere info is te zien op www.referendumongeborenkind.nl