‘Maagdenprik’Niet eerder heeft een vac­ci­natie in Nederland zo veel stof doen op­waaien als de inenting tegen baar­moeder­hals­kanker, die eerder deze maand van start is gegaan. De inen­ting, ook wel aangeduid als de maagdenprik, wordt toege­diend aan meisjes vanaf 12 jaar. Niet eerder heeft een vaccinatie in Nederland zo veel stof doen opwaaien als de inenting tegen baarmoederhalskanker, die eerder deze maand van start is gegaan. De inenting, ook wel aangeduid als de maagdenprik, wordt toegediend aan meisjes vanaf 12 jaar.

Het Reformatorich Dagblad meldt dat de kritiek vooral aanzwol nadat de Gezondheidsraad vorig jaar april een rapport uitbracht aan minister Klink van Volksgezondheid. Een commissie van de raad adviseerde unaniem om alle meisjes vanaf 12 jaar te vaccineren, te beginnen in 2009. In een ‘inhaalslag’ worden nu meisjes tussen 13 en 16 jaar ingeënt. Rond september volgen de 12-jarigen.

Zeldzame gevallen

‘Maagdenprik’De vaccinatie biedt bescherming tegen twee seksueel overdraagbare humaan papillomavirussen (HPV), die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Er zijn meer dan honderd typen HPV. Van dertien is aangetoond dat ze in zeldzame gevallen na vele jaren tot baarmoederhalskanker kunnen leiden. Het vaccin richt zich alleen op de twee belangrijkste, HPV-16 en HPV-18, en biedt daarmee volgens de fabrikanten 70 procent bescherming tegen baarmoederhalskanker.

Vormt de medische wereld doorgaans een gesloten front als het gaat om de acceptatie van vaccinaties, deze keer lag dat anders. Vooraanstaande epidemiologen als prof. dr. J. W. Coebergh (Erasmus MC en het Integraal Kankercentrum Zuid) en prof. dr. ir. F. E. van Leeuwen (Nederlands Kanker Instituut) lieten in een uitvoerig artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde weten dat de effectiviteit van deze prik nog niet is aangetoond.

Twijfelachtig

De looptijd van studies naar de effectiviteit van de twee beschikbare vaccins, Gardasil en Cervarix – de laatste is door Klink opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma – is ongeveer zes jaar. Die periode is te kort om na te gaan of de prik ook daadwerkelijk baarmoederhalskanker voorkomt, aldus Coebergh en Van Leeuwen. Na besmetting met de betrokken HPV-typen kan het wel twintig jaar duren voordat dit leidt tot baarmoederhalskanker. Niet voor niets worden vrouwen pas vanaf de leeftijd van 30 jaar hierop onderzocht door middel van het uitstrijkje.

Overigens betekent besmetting niet dat al deze vrouwen ook baarmoederhalskanker krijgen, veruit het grootste deel blijft ervan gevrijwaard. Het gaat om een zeldzame aandoening met amper 600 nieuwe gevallen per jaar. Bovendien neemt dit aantal al jaren af. Ter vergelijking: borstkanker wordt jaarlijks bij zo’n 12.500 vrouwen vastgesteld. Sterven aan borstkanker zo’n 3500 vrouwen per jaar, baarmoederhalskanker eist jaarlijks 200 vrouwenlevens. Vaccinatie zou leiden tot halvering van dit aantal in pakweg 2030.

Veiligheid

De epidemiologen plaatsten ook vraagtekens bij de veiligheid van het vaccin. Daarover zijn volgens hen momenteel onvoldoende gegevens beschikbaar. Onderzoeken hiernaar zijn uitgevoerd met meisjes en vrouwen tussen de 15 en 26 jaar en niet met de doelgroep waar het om gaat, de 12-jarigen. Verbazingwekkend, aldus de epidemiologen. Hun advies luidde dan ook: uitstellen die vaccinatie, mede gezien de astronomisch hoge kosten: 30 miljoen euro per jaar, 21.000 – 30.000 euro per gewonnen levensjaar.

De Gezondheidsraad stelde dat hij geen nieuwe feiten in de visie van de epidemiologen is tegengekomen, maar dat deze op basis van beschikbare gegevens slechts andere afwegingen maken. Ook het Nederlands Huisartsen Genootschap deed in het artsenblad Medisch Contact een duit in het zakje. De huisartsen stellen dat in Nederland het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker goed is georganiseerd. Vaccinatie in combinatie met bevolkingsonderzoek levert in hun optiek betrekkelijk weinig op en kost veel geld. Een conclusie die staat als een huis.

Internationaal

Hoewel het vaccin in veel Europese landen reeds wordt toegepast, neemt internationaal ook de twijfel en felle kritiek toe op de inenting. Afgezien van de bijwerkingen, wordt ernstig getwijfeld of het middel wel zo lang effectief zal blijven als de fabrikant beweert. Hoe kan gegarandeerd worden dat het middel levenslang tegen baarmoederhalskanker beschermt terwijl het amper zes jaar oud is? Daarnaast vindt men het binnen een brede christelijke kring ongepast dat er vrijwel als vanzelf van wordt uitgegaan dat meisjes wisselende seksuele contacten zullen hebben.

Voor u gelezen in het Reformatorisch Dagblad en op LifeSiteNews.com

Reactie van een lezer:

Naar aanleiding van uw bericht “Campagne ‘maagdenprik’ van start” op 25 februari 2009 op de website www.katholiekgezin.nl wil ik gaarne reageren. Het bericht in heb ik met belangstelling gelezen. Het bericht geeft mij een onnodig negatief en verdraaid gevoel van de werkelijkheid. Mede omdat ik vind dat katholieken recht hebben op eerlijke en zo objectief mogelijke informatie, reageer ik hierop.

Hierbij een aantal opmerkingen:

–    er staat “De vaccinatie biedt bescherming tegen twee seksueel overdraagbare…..”.
Op zich klopt dit. Echter er wordt niet bij vermeld dat deze virussen, die lijken op het wrattenvirus, ook via huid-huidcontact kunnen worden overgedragen.
(redactie: dit huid-huidcontact gaat om contact van de schaamstreek)

–    er staat “dat de effectiviteit van deze prik nog niet is aangetoond.
Het ontstaan van baarmoederhalskanker duurt ongeveer 15 jaar. Echter er zijn beginstadia van kanker die zich langzamerhand tot baarmoederhalskanker ontwikkelen. Uit onderzoek is gebleken dat het vaccin helpt tegen het ontstaan van de beginstadia van kanker en daarom wijst alles erop dat het ook helpt tegen baarmoederhalskanker. Omdat het vaccin werkzaam is tegen de beginstadia van kanker, wil men geen tientallen jaren wachten met invoering van deze vaccinatie en ondertussen veel vrouwen ziek laten worden en laten overlijden aan baarmoederhalskanker. Met het vaccin kan per jaar het sterven van 100 Nederlandse vrouwen voorkomen worden.

–    er staat De huisartsen stellen dat in Nederland het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker goed is georganiseerd.”
Op zich klopt het dat dit bevolkingsonderzoek goed georganiseerd is. Echter er wordt niet verteld dat met dit bevolkingsonderzoek lang niet alle gevallen van baarmoederhalskanker ontdekt worden. Met dit bevolkingsonderzoek wordt dus slechts een deel van de baarmoederhalskankers opgespoord en bij lange na geen 100 % zoals indirect gesuggereerd wordt. Dus ook als een vrouw deelneemt aan dit bevolkingsonderzoek, heeft zij geen garantie dat zij geen baarmoederhalskanker krijgt.
(redactie: naar onze mening heeft het Reformatorisch Dagblad niet willen zeggen dat het bevolkingsonderzoek 100 % van de gevallen opspoort)

–    wat betreft bijwerkingen het volgende. Iedere vaccinatie heeft bijwerkingen. De bijwerkingen van dit vaccin zijn vergelijkbaar met die van andere vaccinaties. De bijwerkingen, meestal in de vorm van lokale pijn, roodheid, stijve arm, etc, zijn van tijdelijke aard. Ervaringen in landen waar al honderdduizenden vaccinaties zijn gegeven, geven aan dat er geen bijzondere bijwerkingen zijn. Als er veel nare bijwerkingen waren opgetreden, was de toelating voor het gebruik ervan al ingetrokken.
(redactie: helaas verschijnen er ook artikelen waarin wordt beweerd dat er wel vaak vervelende bijwerkingen zijn en worden ernstige gevallen in verband gebracht met de inentingen)

–    er staat “Hoe kan gegarandeerd worden dat het middel levenslang tegen baarmoederhalskanker beschermt terwijl het amper zes jaar oud is?”.
De fabrikant kan op dit moment nog geen levenslange werking garanderen. Dan zou je ongeveer 80 jaar moeten wachten om te kijken of het levenslang werkt. De Gezondheidsraad heeft er voor gekozen om geen 80 jaar (een leven lang) te gaan wachten met invoering van deze vaccinatie. Het is best mogelijk dat het vaccin bijvoorbeeld maar 25 jaar werkt en dat zou betekenen dat de meisjes die nu de prikken krijgen over 25 jaar een herhalingsprik moeten halen.

–    er staat “Bovendien wordt steeds meer getwijfeld of de Humane Papillomavirussen, waartegen het vaccin moet beschermen, werkelijk de oorzaak zijn van baarmoederhalskanker.”  Er wordt niet aangegeven wie er steeds meer twijfelt. Uit onderzoek blijkt dat bij 99,7 % van de baarmoederhalskankers de Humane Papillomavirussen worden aangetroffen. Dus ik begrijp die twijfel niet.
(redactie: deze opmerking is weggehaald omdat de bron niet meer te achterhalen was)

–    er staat “Daarnaast vindt men het binnen een brede christelijke kring ongepast dat er vrijwel als vanzelf van wordt uitgegaan dat meisjes wisselende seksuele contacten zullen hebben.”
Met deze bewering ben ik het eens. Echter aangezien ook meisjes zonder wisselende seksuele contacten baarmoederhalskanker kunnen oplopen, hebben we mijns inziens de plicht deze meisjes zoveel mogelijk te beschermen tegen baarmoederhalskanker. Onnodig negatieve publiciteit kan leiden tot niet gebruik maken van deze beschermingsmogelijkheid met als gevolg onnodige sterfte onder katholieke vrouwen. Dit lijkt mij geen situatie die we moeten nastreven. Mijns inziens moeten we het leven van meisjes en vrouwen beschermen.

Johan Versteegen, arts en katholiek vader van twee dochters.