Buitenaards leven niet strijdig met geloofDe veronder­stel­ling dat er intel­ligent leven is op andere planeten is noch met het bijbelse schep­pings­geloof, noch met de christelijke heils­leer in strijd. Dat zegt pauselijke astronoom Jose Gabriel Funes in een interview met het Vaticaanse Osservatore Romano.
De veronderstelling dat er intelligent leven is op andere planeten is noch met het bijbelse scheppingsgeloof, noch met de christelijke heilsleer in strijd. Dat zegt pauselijke astronoom Jose Gabriel Funes in een interview met het Vaticaanse Osservatore Romano.

Buitenaards leven niet strijdig met geloofDe pauselijke astronoom Jose Gabriel Funes, een pater jezuïet, houdt rekening met het mogelijk bestaan van buitenaards leven. Volgens de astronoom is het echter heel moeilijk contact te leggen. Dat zei de chef van de sterrenwacht in Albano bij Rome vorige week in een interview met het Vaticaanse Osservatore Romano. Een praktisch onneembare horde is de verre afstand in het universum en een in verhouding daarmee langzame wetenschappelijke ontwikkeling, aldus de astronoom. “Met de actuele stand van zaken in de technologie komen we niet eens het zonnestelsel voorbij.”

In de ogen van pater Funes is de veronderstelling dat er intelligent leven is op andere planeten noch met het bijbelse scheppingsgeloof, noch met de christelijke heilsleer in strijd. Die mening hing zijn voorganger Angelo Secchi al 200 jaar geleden aan. “Tot nu toe heb ik nog geen oproep ontvangen om voor de Congregatie voor de Geloofsleer te verschijnen,” grapte de jezuïet.

De astronoom meldde dat er binnenkort in het Vaticaan een internationale bijeenkomst van experts plaatsvindt die zich met levenstekens uit het heelal zullen bezighouden. Het congres vindt plaats van 6 tot 11 november op de Pauselijke Academie van wetenschappen. Het kan gezien worden als een bijdrage aan het door de VN uitgeroepen Jaar van de Astronomie. (KN/KNA)