Brother & Sister Act Flashmob ParijsTer gelegen­heid van een landelijke bijeen­komst deden op 29 januari 2012  zo'n 600 jonge reli­gieuzen mee aan een flash­mob op het plein voor de Notre Dame te Parijs. Het is onder­deel van een pro­gram­ma voor evan­ge­li­satie en roepingen. Brother & Sister Act Flashmob ParijsTer gelegenheid van een landelijke bijeenkomst deden op 29 januari 2012  zo'n 600 jonge religieuzen mee aan een flashmob op het plein voor de Notre Dame te Parijs. Het is onderdeel van een pro­gram­ma voor evange­li­satie en roepingen.

Brother & Sister Act Parijs