Broers en zussen als leermeestersIn een groot gezin kunnen kinderen veel leren van broers of zussen, zo blijkt uit een recente Duitse enquête van het bureau GfK Marktforschung Nürnberg. Een derde van alle ondervraagden geeft aan meer van broers of zussen geleerd te hebben dan van de ouders en andere volwassenen. Broers en zussen als leermeestersIn een groot gezin kunnen kinderen veel leren van broers of zussen, zo blijkt uit een recente Duitse enquête van het bureau GfK Marktforschung Nürnberg. Een derde van alle ondervraagden geeft aan meer van broers of zussen geleerd te hebben dan van de ouders en andere volwassenen.

Naarmate het aantal kinderen toeneemt, wordt die invloed als groter ervaren. Bij vier kinderen of meer geldt dat voor de helft, bij twee kinderen slechts voor een op de vier. Ook blijkt dat het leerproces vooral geldt van oudere kinderen naar jongere (40%), tegenover 17% in het geval van de oudste in een gezin. (KN/KNA)