Britse embryo's vogelvrijDaags nadat de paus met klem onder­streepte dat het mense­lijke embryo geen werk- of weg­werp­mate­riaal mag zijn, heeft de Britse overheid toe­stemming gegeven voor de gene­tische mani­pu­latie van menselijke embryo’s voor onder­zoeks­doel­einden. Daags nadat de paus met klem onder­streepte dat het mense­lijke embryo geen werk- of weg­werp­mate­riaal mag zijn, heeft de Britse overheid toe­stemming gegeven voor de gene­tische mani­pu­latie van menselijke embryo’s voor onder­zoeks­doel­einden.

Britse embryo's vogelvrijDe paus Franciscus deed zijn oproep voor inter­nationale regels en normen voor de bio-ethiek tijdens een ontmoeting met de leden van het Italiaanse Comité voor Bio-ethiek en uitte kritiek op wat hij de weg­werp­cultuur noemde. De comitéleden moeten er volgens de paus over waken dat mensen nooit een middel worden. Kerk en samen­leving moeten samen­werken in de zoektocht naar oplossingen voor medische en ethische problemen. De paus benadrukte dat zowel de samen­leving als de wetenschap het menselijke leven van bij aanvang tot aan de natuurlijke dood moeten beschermen.

Een paar dagen later werd bekend dat de Britse overheid genetische mani­pu­latie van menselijke embryo’s voor onder­zoeks­doel­einden vanaf nu toestaat. Embryo’s als weg­werp­matariaal dus. In Engeland zelf volgden meteen gemengde reacties. Onder­zoeker Kathy Niakan, die bij het Francis Crick Institute in Londen onderzoek doet naar stamcellen, had de vergunning voor het onder­zoek aangevraagd. Zij benadrukt dat haar onderzoek er niet op is gericht genetisch gemani­pu­leerde embryo’s te gebruiken bij voort­planting. Ze wil de kennis over hoe embryo’s zich ontwikkelen, vergroten. Op termijn kan dit leiden tot nieuwe inzichten bij het behandelen van onvrucht­bare mensen, aldus Niakan. David King van de groep Human Genetics Alert waarschuwt dat Niakans plannen “de eerste stap zijn richting de legali­sering van genetisch gemani­pu­leerde baby’s”.