World Meeting of Families - Dublin 2018In een samenleving waarin zovele mensen getekend zijn, misbruikt worden of lijden onder een gebrek aan liefde vormt het gezin een manifest van liefde voor de hele samenleving. Dat schrijft Paus Franciscus in een brief naar aanleiding van de Wereldgezinsdagen in 2018 in Dublin. In een samenleving waarin zovele mensen getekend zijn, misbruikt worden of lijden onder een gebrek aan liefde vormt het gezin een manifest van liefde voor de hele samenleving. Dat schrijft Paus Franciscus in een brief naar aanleiding van de Wereldgezinsdagen in 2018 in Dublin. 

World Meeting of Families - Dublin 2018In de brief, die 30 maart werd gepubliceerd, maakt paus Franciscus zijn intentie duidelijk om volgend jaar ook zelf aan dit evenement deel te nemen. De Paus herbevestigt zijn geloof in de huwelijksverbintenis tussen man en vrouw als uitdrukking van Gods liefde, met openheid op en ten dienste van het leven in al zijn fasen. Hij herinnert aan zijn oproep om het geloof tot in de periferie uit te dragen. In de context van de gezinspastoraal moet dit volgens hem betekenen dat de Kerk ook de hand reikt aan de gezinnen die hun weg verloren zijn en al wie de weg naar de kerk niet langer vindt. Hij vestigt de aandacht op het belang van vergeving en geduld, waardoor vele christelijke gezinnen een plaats van genade zijn.

De paus haalde de drie voorwaarden aan voor een goed gezinsleven. “Alsjeblieft, dankjewel en sorry”, zijn termen die de paus vaak noemt als ‘recept’ voor een gelukkig gezinsleven. “Iedere dag doen wij de ervaring op van onze fragiliteit en zwakheid, en daarom hebben wij allen noodzaak aan een hernieuwde nederigheid”, schrijft Franciscus. “Ik droom van een Kerk die uittrekt, die niet zelfverwijzend is, een Kerk die geen afstand neemt van de verwondingen van de mens, een Kerk die barmhartig is, die het ‘hart’ verkondigt van de openbaring van de God van liefde, die barmhartigheid is”, aldus de paus, die de gezinnen ook vraagt zich te verdiepen in de apostolische exhortatie Amoris Laetitia.

Kardinaal Diarmuid Martin zei bij de presentatie van de brief dat hij ervan overtuigd is dat de Kerk een belangrijker rol moet vervullen in de begeleiding van gezinnen tijdens de moeilijke levensfasen. Ik hoor hen in mijn bisdom spreken over werk en ontspanning, hoe zij de eindjes aan elkaar moeten knopen, hoe er steeds weer op overheidssteun wordt bespaard, hoe ze vaak wakker liggen door zorgen van hun tienerkinderen. Wij moeten gezinnen steunen zodat zij hun fundamentele rol in de samenleving kunnen vervullen en de boodschap van Gods liefde met de hele wereld kunnen delen.

De Ierse kerkleiders hopen dat de Wereldgezinsdagen bijdragen aan het herwinnen van het vertrouwen in de Ierse Kerk, die de voorbije jaren gebukt ging onder de gevolgen van de diepe crisis die het seksueel misbruik veroorzaakte. Deze Wereldgezinsdagen kunnen een belangrijke impuls geven aan de vernieuwing van de Kerk en het overwinnen van de angst van vele Ierse gezinnen.

De negende Wereldgezinsdagen zullen van 21 t/m 26 augustus 2018 in Dublin plaatsvinden. In september 2015 vond het evenement in het Amerikaanse Philadelphia plaats. Tijdens de Wereldgezinsdagen komen katholieke gezinnen samen om zich te bezinnen op een gelovig leven en ook om het geloof en het vertrouwen in een gezond gezinsleven te versterken. (Kerknet.be / KN)