Bisschoppensynode over het huwelijk en gezinBisschop Liesen heeft pastorale beroeps­krachten in het bisdom van Breda uitge­nodigd voor een bijeen­komst in het bisschops­huis over de aan­staande bisschop­pen­synode over het gezin. Bisschop Liesen heeft pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda uitgenodigd voor een bijeenkomst in het bisschopshuis over de aanstaande bisschoppensynode over het gezin.

De bijeenkomst voor beroepskrachten vindt plaats op maandag 29 september 2014 (19.30 uur tot ongeveer 21.45 uur).

Bisschoppensynode over het huwelijk en gezin Voor de zomer verscheen het ‘instrumentum laboris’ voor de bisschoppensynode, die zal plaatsvinden als buitengewone synode van 5 tot en met 19 oktober 2014 in Rome. Het ‘instrumentum laboris’ (werkdocument) is het voorbereidingsdocument voor de deelnemers aan de bisschoppensynode

Op de avond voor beroepskrachten in het bisdom van Breda staat dit werkdocument centraal. Sprekers zijn dr. L.J.M. Hendriks en mw. B. Loenen.

De heer dr. L.J.M. Hendriks zal een inleiding geven over het document. De heer Lambert Hendriks is docent ethiek en moraaltheologie, vice-rector en studieprefect aan het Grootseminarie Rolduc. Hij is verbonden aan het Thomasinstituut te Utrecht van de School of Catholic Theology van de Universiteit van Tilburg en hoofdredacteur van het Internationaal Katholiek Tijdschrift ‘Communio’.

Mevrouw Brechje Loenen is freelance redacteur hij Uitgeverij Betsaida en projectmanager bij Stichting Emmanuel Nederland. Ze heeft tot 2012 gewerkt als projectmanager Huwelijk en gezin voor de bisdommen Den Bosch en Roermond.

Na de inleiding zal er gelegenheid zijn vragen te stellen en verder hierover van gedachte te wisselen.

Deelnemers aan deze ontmoetingsavond voor pastorale beroepskrachten in het bisdom worden gevraagd aan te melden bij het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het bisdom Breda.

Meer informatie