Boycott TargetIn de Verenigde Staten is iets bizars aan de hand: het land lijkt in rep en roer over regel­geving die mensen toe­staat de toiletten, kleed­kamers en douches te gebruiken voor het andere dan hun bio­logische geslacht. In de Verenigde Staten is iets bizars aan de hand: het land lijkt in rep en roer over regelgeving die mensen toestaat de toiletten, kleedkamers en douches te gebruiken voor het andere dan hun biologische geslacht.

Boycott TargetWaar gaat het om: de regel­ge­ving is bedoeld om dis­criminatie van mensen op basis van hun ‘gender identi­teit’ tegen te gaan. In de praktijk houdt de regel­geving speciale bescherming in voor ‘trans­gender’ mensen. Onder de implicaties van deze regels zit onder andere dat geslachts­speci­fieke facili­teiten zoals toiletten, kleed­kamers en douches niet langer mogen worden gelimiteerd tot mensen van het overeen­komstige biologische geslacht. Daarom worden de regels ook wel ‘bathroom bills’ genoemd.

North Carolina

Deze regelgeving mag rekenen op forse tegenwind en staten hebben niet stilgezeten om hier op staats-niveau een stokje voor te steken. Een voorbeeld hiervan is de staat North Carolina aan de oostkust van de Verenigde Staten.

Gouverneur Pat McCrory heeft een wet ondertekend die stelt dat mensen alleen gebruik mogen maken van geslachtsspecifieke faciliteiten die overeenkomen met het geslacht dat wordt vermeld op hun geboortebewijs. Overigens was deze wet weer een reactie op een pro-LBGT+ regel dat werd uitgevaardigd door het bestuur van de stad Charlotte.

Daarmee stak een storm op van politiek-correcte verontwaardiging. Dat ging zelfs zover dat onder andere het bedrijf Pay-Pal plannen terugtrok om een groot kantoor te openen in de stad Charlotte, Bruce Springsteen een concert annuleerde in de stad Greensboro en een pornowebsite alle gebruikers uit North Carolina blokkeerde…

Pay-Pal doet echter goede zaken in landen waar homoseksualiteit verboden is en ook Springsteen had eerder geen enkele moeite om te concerteren in dergelijke landen en een pornowebsite die gaat blokkeren…

Er is een speciale website opgezet om de mytes vs de feiten uit de doeken te doen over de wetgeving in North Carolina:

#BoycottTarget

Nationale winkelketen Target doet ook een duit in het zakje door het beleid te maken dat mensen in hun winkels gebruik mogen maken van badkamers van het geslacht dat overeenkomt met hun ‘gender-identiteit’. Diverse gezinsorganisaties zijn daarom een boycot-actie gestart omdat ze voorzien dat kwaadwillende mannen deze regelgeving zullen misbruiken om straffeloos in vrouwen-badkamers ‘hun slag te slaan’.

Bij het schrijven van dit bericht staat de teller van mensen die aangeven niet langer bij winkelketen Target te shoppen totdat ze hun beleidsmaatregel hebben teruggedraaid op bijna 700.000!