Bonifatiusdag 2009De Bonifatiusfamiliedag is een sfeervolle en inspirerende dag geworden. Rond de duizend mensen kwamen op zondag 14 juni naar Dokkum. Onder hen opvallend veel jonge gezinnen met kinderen en tieners. De nieuwe opzet om er een familiedag van de maken bleek aan te slaan.
De Bonifatiusfamiliedag is een sfeervolle en inspirerende dag geworden. Rond de duizend mensen kwamen op zondag 14 juni naar Dokkum. Onder hen opvallend veel jonge gezinnen met kinderen en tieners. De nieuwe opzet om er een familiedag van de maken bleek aan te slaan.

Bonifatiusdag 2009Zo’n 100 pelgrims vertrokken in de vroege ochtend vanuit Oudwoude te voet naar Dokkum. Gewapend met een bundeltje gedichten en gedachten en onderweg vergezeld door een verhaal van diaken/verhalenverteller Peter Vermaat.

Rond 10.30 uur werd het dagprogramma geopend met toneel en dans waarna er voor iedere leeftijd activiteiten in workshops waren. Zo kon de jeugd deelnemen aan o.a. een dansworkshop, een parcourrace, levend tafelvoetbal en een ontmoeting met zuster Elvira Maria die ook veel gesprekken voert met jongeren op internet.

Bezoekers konden gedurende de hele dag ‘speeddaten met de bisschop’, oftewel in een kort gesprekje kennismaken met bisschop De Korte. Aan het einde van iedere ontmoeting ontving men een parel met een verwijzing naar de uitspraak dat ‘ieder mens een parel is in Gods hand.’ Dit gebaar was voor veel mensen een ontroerende ervaring.

In de middag trokken honderden mensen zingend en biddend door de straten van Dokkum in de processie van de parochiekerk naar het heiligdom van Bonifatius. De schrijn met de relieken van Bonifatius werd meegedragen. Ook hier weer veel kinderen: met kleurige vlaggen, kaarsen en wierrook of eenvoudig aan de hand van hun ouders. Aansluitend vierde men in een zonovergoten en goedgevulde kapel de Eucharistie, waarbij mgr. De Korte celebreerde met een groot aantal priesters uit het bisdom.

Tot slot werd voor de eerste maal de Bonifatiuspenning uitgereikt. Dit is een nieuwe bisschoppelijke onderscheiding voor parochianen die zich belangeloos uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de kerk in het bisdom Groningen – Leeuwarden. Dhr. Wietze Ypma uit Franeker mocht de eerste onderscheiding in ontvangst nemen. Hij zet zich al jarenlang in voor het R.K. Archief en Documentatiecentrum, voor de parochie in Franeker, de Vincentiusvereniging en voor stichting Huize Theresia. (bisdom Groningen-Leeuwarden – foto: Marlies Bosch)