Boek - Menselijke liefde in het plan van GodTer gelegenheid van de zaligverklaring van Johannes Paulus II verschijnt een splinternieuw boek binnen de Tiltenberg-studies: “Menselijke liefde in het plan van God” – Een kennismaking met de Theologie van het Lichaam. Ter gelegenheid van de zaligverklaring van Johannes Paulus II verschijnt een splinternieuw boek binnen de Tiltenberg-studies:

Boek - Menselijke liefde in het plan van God “Menselijke liefde in het plan van God”

Een kennismaking met de Theologie van het Lichaam

Door Stefan van Aken en Lisette van Aken – de Graaf
Met een voorwoord van Mgr. Everard de Jong en een aanbeveling van Mgr. Jozef Punt

De Theologie van het Lichaam behandelt de menselijke liefde in veel facetten. Lichamelijkheid, seksualiteit en de betekenis daarvan voor ons als mens komen aan de orde. Hoewel het hier het grootste werk van Johannes Paulus II betreft, was er tot op heden geen populaire literatuur in het Nederlandse taalgebied beschikbaar. Dit boekje wil deze leemte vullen. In helder taalgebruik en met vele voorbeelden en toelichtingen worden basisprincipes en beginselen van de Theologie van het Lichaam uit de doeken gedaan.

Het boekje is een weerslag van studie en vele jaren pastorale- en leservaring die de schrijvers middels seminars en cursussen over het onderwerp hebben opgedaan. De mooie ervaringen van de mensheid uit de oorsprong  worden weergegeven, evenals de breukvlakken die voor ons vandaag de dag door lijden en moeiten zo herkenbaar zijn. Dit boekje draagt bij aan een groter begrip van van onszelf als mens. Het zal bij velen herkenning oproepen van hun eigen diepste verlangens.

Lisette en Stefan zijn verantwoordelijk voor de afdeling Huwelijk en Gezin van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Zij zijn als docent van het vak “Theologie van het Lichaam en Moraal van de Seksualiteit” verbonden aan het kerkelijk opleidingsinstituut De Tiltenberg. Lisette is psycholoog en Stefan is biomedicus. Beiden hebben een mastergraad in Theologie (Rome). Lisette en Stefan zijn ouders van 5 kinderen.

Het boek komt uit op 1 mei a.s., maar is nu reeds te bestellen op www.hoeksteen.org of www.tiltenberg.org Vanaf volgende week is het beschikbaar in de bekende boekhandels (Colomba, St. de Boog, het Carolushuis). Vanaf dan kunt u ook terecht op www.amazon.com

Voor meer informatie en contact: huwelijkengezin@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

En na 2 mei ook: 06-53773995

Klik hier om de voor- en achterkant van het boek te bekijken (PDF)