Boek - De Theologie van het LichaamHet heeft even geduurd, maar nu is hij er dan toch: de Nederlandse vertaling van De Theologie van het Lichaam in de vorm van een indrukwekkend boek. Uitgeverij Betsaida heeft het uitgegeven en zondag 11 september is het gepresenteerd. Boek - De Theologie van het LichaamHet heeft even geduurd, maar nu is hij er dan toch: de Nederlandse vertaling van De Theologie van het Lichaam in de vorm van een indrukwekkend boek. Uitgeverij Betsaida heeft het uitgegeven en zondag 11 september is het gepresenteerd.

Feest van de Gezinnen

Eerwaarde Heer Filip Hacour en Vincent Kemme presenteerden het boek tijdens het Feest van de Gezinnen te Scherpenheuvel waarna ze het eerste exemplaar namens Betsaida mochten overhandigen aan Mgr. L. Lemmens, hulpbisschop van Mechelen-Brussel.

Paus Johannes Paulus II

Van opleiding was Karol Wojtyla (1920-2005) filosoof. Aan de Universiteit van Lublin doceerde hij antropologie: de wijsgerige kijk op de mens en op zijn handelen. Toen hij in 1978 paus Johannes Paulus II werd, had hij aantekeningen liggen voor een nieuw boek, dat hij niet meer gepubliceerd heeft. Deze notities vormden later de basis voor de reeks catechesen, die hij van 1979 tot 1984 aan dit onderwerp wijdde, en die bekend werden onder de naam De Theologie van het Lichaam.

Nederlandse vertaling

“Voor het eerst verschijnt De Theologie van het Lichaam integraal in Nederlandse vertaling, met een uitvoerige inleiding, verklarende aantekeningen en uitgebreide indexen. Ook het Memorandum van Krakau is opgenomen in dit boek.

Bijbelse geloofsovertuigingen, gelezen doorheen het perspectief van de moderne filosofie, leggen in De Theologie van het Lichaam de grondslag voor een geheel nieuwe kijk op het mysterie van de mens, die het vermogen in zich draagt om liefde uit te drukken en leven door te geven.”

Meer informatie en bestellen

Het boek is gewoon bij Betsaida te bestellen voor net geen € 33,= exclusief portokosten.