Mgr. Vincent Nichols over het homohuwelijkIn het weekend van 10 en 11 maart is in de katholieke kerken van Engeland en Wales een brief van de bisschoppen voorgelezen. In de brief roepen zij de gelovigen op zich sterk te maken voor het behoud van de wettelijke definitie van het huwelijk. In het weekend van 10 en 11 maart is in de katholieke kerken van Engeland en Wales een brief van de bisschoppen voorgelezen. In de brief roepen zij de gelovigen op zich sterk te maken voor het behoud van de wettelijke definitie van het huwelijk.

Mgr. Vincent Nichols over het homohuwelijkIn de brief houden de bisschoppen een uitgebreid en onderbouwd betoog over de diepe betekenis van het huwelijk, en niet alleen vanuit gelovig oogpunt maar ook – of misschien wel juist – vanuit het oogpunt van de wezenlijke rol die het huwelijk tussen een man en een vrouw in de maatschappij speelt.

De Britse regering staat namelijkl op het punt een consultatie te houden over het wijzigen van de wettelijke definitie van het huwelijk. Ook de verbintenis tussen mensen van hetzelfde geslacht zou binnen de definitie van huwelijk moeten vallen. De bisschoppen maken zich daar ernstig zorgen over: "De wet helpt vorm te geven aan sociale en culturele waarden. Een verandering in de wet zal geleidelijkaan en onherroepelijk een verandering teweeg brengen in wat de maatschappij ziet als doel van het huwelijk."

De brief – ook als uitgesproken tekst – vind je hier