VerkiezingenDe Neder­landse bis­schop­pen hebben katho­lieke gelo­vigen op­ge­roepen om op 9 juni te gaan stemmen. “Ons land staat voor in­grij­pende keuzes”, schrijven de bis­schop­pen in een commu­niqué. “We besef­fen dat het alge­meen wel­zijn van onze samen­leving iets is dat ons allen geza­men­lijk aangaat."
Lees de verklaring bij Katholiek Nieuwsblad