Mgr. Sartain, aartsbisschop van SeattleHoe verfrissend als een (aarts)bisschop gewoon zegt waar het op staat. Aartsbisschop J. Peter Sartain van Seattle heeft een policy refresher, zeg maar beleids-opfriscursus geschreven over wat de wettelijke erkenning van het homohuwelijk betekent voor de parochies. Hoe verfrissend als een (aarts)bisschop gewoon zegt waar het op staat. Aartsbisschop J. Peter Sartain van Seattle heeft een policy refresher, zeg maar beleids-opfriscursus geschreven over wat de wettelijke erkenning van het homohuwelijk betekent voor de parochies.

Recent is het homohuwelijk via Referendum 74 gelegaliseerd in de staat Washington in het noord-westen van de Verenigde Staten. Daarom zond de aartsbisschop op 29 november een brief naar de parochies van zijn Aartsbisdom Seattle.

Mgr. Sartain, aartsbisschop van SeattleDe aartsbisschop schreef dat hij “zeer teleurgesteld is dat zoveel stemmers er niet in zijn geslaagd het huwelijk tussen een man en een vrouw te erkennen als de natuurlijk instelling voor de permanente, trouwe band van liefde voor een paar, voor het ter wereld brengen van kinderen en voor het opvoeden en onderrichten van die kinderen. Deze verandering in het burgerlijk recht is niet in het belang van de kinderen of van de maatschappij.”

Beleid van het aartsbisdom

Omdat er binnen het aartsbisdom ook vragen zijn gerezen over de gevolgen van de nieuwe wet, behandelt de opfriscursus enkele van deze vragen vanuit het oogpunt van het burgerlijk en het kerkelijk recht.

“Omdat het huwelijk wordt geregeld door zowel burgerlijk als canoniek recht, moeten geestelijken de eisen van beide wet-systemen in acht nemen. Nu twee personen ongeacht hun geslacht in het huwelijk mogen treden, zoals gedefinieerd in de staat Washington, wijkt de wet van de katholieke Kerk af van het burgerlijk recht.”

Twee mannen of twee vrouwen, “zelfs als zij voor de burgerlijke wet kunnen trouwen, komen niet in aanmerking voor een kerkelijk huwelijk”.

Regels van het aartsbisdom

Op basis van het kerkelijk recht, houdt het aartsbisdom de gelovigen voor:

  • Geen priester, diaken of leken-voorganger mag een homohuwelijk voltrekken.
  • Geen kerk of school mag worden aangeboden voor een dergelijk evenement, zelfs als het door een niet-katholieke voorganger of burgerlijke ambtenaar wordt voltrokken.
  • Geen kerk of school mag worden gebruikt voor een receptie na een dergelijke gebeurtenis.
  • Geen voorganger, gewijd of leek, mag huwelijksvoorbereiding bieden aan dergelijke koppels.

Juridische veelgestelde vragen

De ‘opfriscursus’ bevat ook een sectie met veelgestelde vragen over burgerlijk recht en aansprakelijkheid:

Vraag:   Zijn priesters en diakens verplicht om het homohuwelijk te voltrekken?
Antwoord:   Nee, priesters en diakens zijn niet verplicht om dit te doen.
 
Vraag:   Is er geen enkel aansprakelijkheidsrisico wanneer een priester of diaken weigert een homohuwelijk te voltrekken?
Antwoord:   Nee, priesters en diakens zijn immuun voor eventuele burgerlijke aansprakelijkheid in dit verband.
 
Vraag:   Wat betekent het niet erkennen van een homohuwelijk?
Antwoord:   Priesters en diakens bieden geen diensten aan aan partners van hetzelfde geslacht, die op religie zijn gebaseerd en die zijn bedoeld voor gehuwden of verloofden en direct verband houden met het huwelijk. Voorbeelden zijn religieuze begeleiding, cursussen, retraites en workshops.
 
Vraag:   Kan een katholieke Kerk of katholieke school wettelijk weigeren om accommodatie, faciliteiten of diensten met betrekking tot het homohuwelijk te bieden?
Antwoord:   Ja.
 
Vraag:   Is een kerk of katholieke school burgerlijk aansprakelijk bij het weigeren van accommodatie, faciliteiten of diensten met betrekking tot het homohuwelijk?
Antwoord:   Nee, kerken zijn immuun voor alle burgerlijke aansprakelijkheid.
 
Vraag:   Kan een lokale overheid of overheidsinstelling represailles nemen tegen een priester of diaken of kerk of katholieke school voor het niet voltrekken of erkennen van het homohuwelijk of het weigenren accommodaties of faciliteiten te verschaffen met betrekking tot het homohuwelijk?
Antwoord:   Nee, staats- en lokale overheid kunnen geen represailles nemen tegen de Kerk.

De aartsbisschop laat niets aan duidelijkheid te wensen over.