KISI-KidsBisdom Den Bosch nodigt kinderen tussen en 8 en 12 jaar uit zich aan te melden voor een Nederlandse kindermusicalgroep, naar voorbeeld van en in samenwerking met de Oostenrijkse groep KISI-Kids. Tijdens het Geloofsfeest in mei 2009, waarbij het 450-jarig bestaan van het bisdom wordt gevierd, zullen ze optreden. Bisdom Den Bosch nodigt kinderen tussen en 8 en 12 jaar uit zich aan te melden voor een Nederlandse kindermusicalgroep, naar voorbeeld van en in samenwerking met de Oostenrijkse groep KISI-Kids. Tijdens het Geloofsfeest in mei 2009, waarbij het 450-jarig bestaan van het bisdom wordt gevierd, zullen ze optreden.

KISI-Kids

KISI-Kids musical Samuel 20 jaarDe kindermusicalgroep KISI-Kids trad vorig jaar voor het eerst in Nederland op, toen kinder- en jeugdwerk Stichting Samuel de groep voor het 20-jarig jubileum van de Stichting naar ons land haalde. Ook toen mochten enkele Nederlandse kinderen deelnemen in de musicalproductie ‘De Barmhartige Vader’. Zij die hierbij betrokken waren en/of de KISI-Kids al eens elders hadden meegemaakt, raakten als vanzelf onder de indruk van dit bijzondere initiatief van het echtpaar Hannes en Birgit Minichmayr. Zij leiden al 14 jaar de KISI-Kids en vertellen: “Een kinderkoor is fantastisch, verrijkend, bezielend, uitdagend en leuk. We zijn destijds begonnen met een klein groepje kinderen, maar intussen zijn er al zeven koren, elk bestaand uit 50 tot 100 kinderen, die regelmatig samenkomen om te repeteren en om samen op musicaltournee te gaan.”

Relatie met Jezus

Het gaat hier dan ook niet om ‘gewone’ kinderkoren. “Het gaat ons aan het hart om kinderen met Jezus Christus in aanraking te brengen”, vertelt Hannes Minichmayr, “en ze te helpen een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan. Het kinderkoor en de musicals zijn hiervoor de prachtige instrumenten die God ons heeft gegeven. Muziek opent de harten, het spreekt tot de diepere lagen van ons zijn, het is gewoon leuk en het maakt ons één.”

In de loop van de afgelopen jaren hebben de KISI-Kids 16 cd’s geproduceerd en als koor meegewerkt aan andere cd-producties, 60 musicaloptredens per jaar uitgevoerd en meer dan 25.000 bezoekers per jaar verwelkomd. Zij luisteren vieringen op, geven zo’n 30 workshops per jaar, en hebben een wekelijkse radio-uitzending.

Nederlandse KISI-Kids

Bisdom Den Bosch heeft nu het plan opgevat een samenwerking op te zetten tussen deze Oostenrijkse kindermusicalgroep en een nog samen te stellen groep van Nederlandse kinderen. Samen zullen zij optredens verzorgen tijdens het Geloofsfeest. Het uiteindelijke doel is om een vaste Nederlandse groep KISI-Kids op te zetten met als standplaats Den Bosch. Deze groep zal optreden vanuit een rooms-katholieke identiteit en instelling met een oecumenische openheid.

Meld je aan

KISI-KidsHet traject staat in de startblokken. Kinderen tussen 8 en 12 en begeleiders, evenals mensen die willen bidden voor dit initiatief kunnen zich nu opgeven. Vrijwilligers kunnen zich ook voor delen van het project aansluiten voor bijv. praktisch te ondersteunen (catering, schoonmaken etc.). Verder is het de bedoeling dat de Nederlandse KISI-Kids zal gaan beschikken over een eigen geestelijke begeleider vanuit en namens het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Voorbereidingstraject

In de herfstvakantie zal de Nederlandse groep afreizen naar Oostenrijk om kennis te maken met de KISI-KIDS en flink te repeteren voor de musical die de groepen samen gaan opvoeren in Nederland. In maart 2009 zal de Nederlandse groep dan de cd ‘No longer alone’ opnemen. En in mei 2009 komen de KISI-Kids naar Nederland en wordt een week lang op verschillende plaatsen de musical ‘De barmhartige Vader’ opgevoerd tijdens het Geloofsfeest in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. (KN)

Meer info en opgave:  
Bisdom van ‘s-Hertogenbosch, Susanne van den Berk, svdberk@bisdomdenbosch.nl
KISI-Kids Oostenrijk, www.kisi.at