Birgit Kelle (foto: birgitkelle.de)Ouders moeten hun behoeften en eisen aan de politiek duidelijker laten horen. Dat zei Birgit Kelle, de voorzitster van ‘Frau 2000plus’, dinsdag bij een lezing in Augsburg. Ouders moeten hun behoeften en eisen aan de politiek duidelijker laten horen. Dat zei Birgit Kelle, de voorzitster van ‘Frau 2000plus’, dinsdag bij een lezing in Augsburg.

Birgit Kelle (foto: birgitkelle.de) Haar boek Nu zijn vrouwen nóg niet vrij is juist in Nederlandse vertaling verschenen, voorzien van een nawoord door Fleur Jurgens. Het Duitse origineel heet – iets pikanter – : Dann mach doch die Bluse zu (‘Doe dan ook je bloesje dicht’).

‘Fantastische job’

De staat moet ouders geen bepaald model opbringen, maar die ondersteunen op de wijze waarop ze zelf willen leven. In plaats van altijd maar over bezuinigingen te praten en steeds meer in te grijpen in de natuurlijke en door de grondwet gegarandeerde rechten van de ouders, gaat het erom gezinnen sterker te maken. “De meeste gezinnen doen een fantastische job”, aldus Kelle. Zij sprak op uitnodiging van de katholieken in het bisdom Augsburg.

Ersatz-structuren

Onder de titel 'Wat krijgen we, als het gezin weggaat?', bekritiseerde Kelle een gezinspolitiek die eenzijdig op de belangen van de economische lobby is georienteerd. Deze zet bijvoorbeeld – geheel in strijd met de bevindingen van de wetenschap over de ontwikkeling en behoeften van kleine kinderen – vol in op vroege en te lange kinderopvang. Veel te vaak worden Ersatzstrukturen (surrogaat-structuren) geschapen, in plaats van beproefde private structuren te versterken.

Psychologische hulp

Tegenover de ongunstige verhouding tussen het oppaspersoneel en het aantal kinderen in de opvang, die op veel plaatsen ver verwijderd blijven van wat experts wenselijk achten, noemt Kelle het een alarmerend signaal dat het aantal kinderen die voor psychologisch hulp in aanmerking komen, dramatisch stijgt.

Lees ook het geruchtmakende KN-commentaar van een jaar geleden over minister Bussemaker:

 

(bron: Katholiek Nieuwsblad)