Biologische vader onmisbaarIn een opinie­bij­drage in de Volkskrant breekt ontwikke­lings­sociologe Irene Zwaan een lans voor de (her)­waar­de­ring van de bio­lo­gische vader, ook wanneer er problemen in het gezin zijn. Biologische vader onmisbaarIn een opiniebijdrage in de Volkskrant breekt ontwikkelingssociologe Irene Zwaan een lans voor de (her)waardering van de biologische vader, ook wanneer er problemen in het gezin zijn.

Wanneer ouders met ruzie uit elkaar gaan, worden kinderen vrijwel automatisch aan de moeder toegewezen. Volgens de vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland Jan Dirk Sprokkereef is het dan ook beter wanneer er minimaal of geen contact met de vader is.

Irene Zwaan, auteur van De afwezige vader bestaat niet, verwijt Jeugdzorg dat de instelling niet in staat is om, in het belang van haar cliënten, vaders te betrekken bij de aanpak van de problemen van jongeren, ook oj beter juist als ze door een scheiding buiten beeld zijn. En, zo toont zij aan, het is juist van groot belang dat de biologische vader een rol speelt bij de opoeding.