Every mom deserves to embrace each momentHuggies komt met een wel heel bij­zon­dere Brazi­liaanse video op YouTube waarin een blinde vrouw-in-ver­wach­ting een heel bij­zon­dere echo­scopie krijgt. Het maakt onder­deel uit van een reclame­campagne met hashtag #CountingTheDays. Huggies komt met een wel heel bijzondere Braziliaanse video op YouTube waarin een blinde vrouw-in-verwachting een heel bijzondere echoscopie krijgt. Het maakt onderdeel uit van een reclamecampagne met hashtag #CountingTheDays.

Every Mom deserves to embrace each moment.
Iedere moeder verdient het ieder moment te omarmen.

Every mom deserves to embrace each moment