DVD - Een hemels cadeauOp donderdag 3 september is het eerste exemplaar van de dvd Amazing Gift – Een hemels Cadeau overhandigd aan mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam. De dvd laat een Mis zien, die father Stan Fortuna viert voor een aantal jongeren. Op donderdag 3 september is het eerste exem­plaar van de dvd Amazing Gift – Een hemels Cadeau over­handigd aan mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam. De dvd laat een Mis zien, die father Stan Fortuna viert voor een aantal jongeren.

DVD - Een hemels cadeauTijdens de viering legt hij stap voor stap uit wat er gebeurt, wat de priester doet, wat bepaalde gebaren en gebeden betekenen… Hij doet dit op een heel begrijpelijke en humoris­tische manier, zonder de eerbied voor de Eucharis­tie­viering te verliezen. Tussendoor zijn er shots van jongeren die hun ervaringen bij de Mis vertellen, zeer her­ken­baar, van "saai" tot "het meeste belang­rijke in mijn week".

Op deze dvd is de Mis in drie delen geknipt, van elk zo'n 19 minuten en de preek van 29 minuten! is extra toege­voegd. Alles is Nederlands ondertiteld. Een hand­leiding is bijge­sloten met tips hoe deze dvd te gebruiken, o.a. met gespreks­groepen na elk dvd-deel. Daarmee is het heel geschikt cate­chese­materiaal geworden voor jongeren en na-vormselgroepen. Maar het materiaal zal ook vol­wassenen, bijv. catechu­menen en onze 'gewone parochianen' veel inzichten meegeven.

Father Stan is een broeder van de Franciscans of the Renewal in Amerika. Hij verstaat de kunst te boeien en de rijkdom van de Mis­viering te laten ervaren.

Na het kijken van deze dvd, nemen we anders deel aan de Eucharistie!

‘Amazing Gift – Een hemels Cadeau’ is verschenen in de CaFE serie van het Katholiek Alpha Centrum. Een serie die met o.a. ‘Catholicism’ telkens weer materiaal verzorgt voor catechese en pre-catechese. Zie de trailer via:

De dvd kost € 12,50
Totale lengte 86 minuten + Handleiding

Te verkrijgen via:

Stichting Katholiek Alpha Centrum
info@rk-alphacentrum.nl
(06) 23 25 32 02
www.rk-alphacentrum.nl / www.hoevindjeGod.nl